Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Ποδόσφαιρο και εργατικά στρώματα στην Αγγλία του 19ου αιώνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2818861
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παρίσης Γεώργιος-Μάριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

2. Η έννοια της σεξουαλικότητας στο Μεσαίωνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815634
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πολύδωρα Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

3. Η βρετανική επεκτατική πολιτική και η επίδραση της στην ανατολική μεσόγειο κατά το δεύτερο μισό του19ου αιώνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876273
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Νάκος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

4. Υστερία: Το Μυστήριο της Ιστορίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876066
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αρβανιτάκη Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

5. Από την αρωγή στην περιθωριοποίηση: Τα Βρετανικά Workhouses στα σύνορα δύο κόσμων 1770-1860.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865466
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μαλάνος Σταμάτιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

6. Η Αγγλική Μεταρρύθμιση και η εδραίωση του Προτεσταντισμού μέσα από τη συμβολή των γυναικών, 1525-1560

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876331
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σπανίδου Αθηνά
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

7. Η λαϊκή βασιλοφροσύνη στον αγγλικό εμφύλιο πόλεμο, 1642-1651

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883353
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Φλέγκας Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

8. Θεωρίες Συνωμοσίας κατά τον Ύστερο Μεσαίωνα και την Πρώιμη Νεώτερη Περίοδο: Μία συγκριτική θεώρηση του Sabbath και του Λιβέλου του αίματος.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883480
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αμπλιανίτη Ευδοκία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

9. Ο Βρετανικός Ινδικός Στρατός από το 1858 μέχρι και το 1914: Πολιτισμικές θεωρήσεις και πολιτικές διαχείρισης των Ινδών sepoys από τους Βρετανούς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883345
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπούρης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

10. Ταξιδεύοντας προς τις ΗΠΑ: Οργανωτικές και συναισθηματικές συντεταγμένες της ευρωπαϊκής μετανάστευσης, 1880-1914.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866652
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τριανταφύλλου Παύλος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

11. Ανάμεσα στις συμπληγάδες: κοινωνικοπολιτικό κλίμα και στρατιωτικές προετοιμασίες στη Γαλλία του Μεσοπολέμου (1919-1939)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883652
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Οικονόμου Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

12. Στερεοτυπικές αποδόσεις του γυναικείου φύλου και πώς αυτές διαμορφώνουν την πολιτική σκηνή της δυναστείας των Τυδώρ. Τα παραδείγματα της Μαρίας και Ελισάβετ Τυδώρ.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883534
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σωτηροπούλου Θεοδώρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

13. Όψεις της γερμανικής αποικιοκρατίας και η σύνδεσή τους με το Ολοκαύτωμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882663
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κωνσταντινίδου Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

14. Ιστοριογραφικές Προσεγγίσεις των Αιτιών του Α' Παγκοσμίου Πολέμου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776042
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τουλουμτζίδης Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

15. Ο Νέος Πρότυπος Στρατός υπό την ηγεσία του Oliver Cromwell και η εκστρατεία στην Ιρλανδία, 1649-1650

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775786
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γεωργακάκης Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

16. Οι Σοσιαλιστές και η Κόκκινη Διετία στην Ιταλία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775706
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Νίκιας Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

17. Οι επιδράσεις της ναπολεόντειας κυριαρχίας στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Μία συγκριτική προσέγγιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819061
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βεντήρης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

18. Η Ένδοξη Επανάσταση μέσα από τις συνεδριάσεις του αγγλικού κοινοβουλίου της εποχής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819099
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπούκης Φίλιππος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

19. Βιομηχανική επανάσταση και αστικοποίηση στην Βρετανία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819458
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ζάχαρης Χαράλαμπος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

20. Αγγλική εκπαίδευση και Oυμανισμός κατά τη θρησκευτική Μεταρρύθμιση τον 16ο και 17ο αιώνα. Στόχοι, μέσα και επιτεύγματα από τα σχολεία ωδικής και τα Grammar schools ως τα κολέγια και τα πανεπιστήμια. Ο κύκλος του Hartlib και η πνευματική του κληρονομιά

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819384
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπλατσούκας Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός