Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1241. A Ca2+ MOF combining highly efficient sorption and capability for voltammetric determination of heavy metal ions in aqueous media

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928273
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Anastasia D. Pournara
Antigoni Margariti
Georgios D. Tarlas
Andreas Kourtelaris
Valeri Petkov
Christos Kokkinos
Anastasios Economou
Giannis S. Papaefstathiou
Manolis J. Manos
Έτος δημοσίευσης:
2019

1242. Chemically modified electrodes with MOFs for the determination of inorganic and organic analytes via voltammetric techniques: a critical review

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928272
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Anastasia D. Pournara
Georgios D. Tarlas
Giannis S. Papaefstathiou
Manolis J. Manos
Έτος δημοσίευσης:
2019

1243. Unravelling the mechanism of water sensing by the Mg2+ dihydroxy-terephthalate MOF (AEMOF-1 ‘)

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928271
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Eleutheria Papazoi
Antigoni Douvali
Stavros A. Diamantis
Giannis S. Papaefstathiou
Svetlana V. Eliseeva
Stéphane Petoud
Antonios G. Hatzidimitriou
Theodore Lazarides
Manolis J. Manos
Έτος δημοσίευσης:
2020

1244. New metal–organic frameworks derived from pyridine-3,5-dicarboxylic acid: structural diversity arising from the addition of templates into the reaction systems

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928270
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Eleni E. Moushi
Andreas Kourtellaris
Eleni Andreou
Athina Fidelli
Giannis S. Papaefstathiou
John C. Plakatouras
Anastasios J. Tasiopoulos
Έτος δημοσίευσης:
2020

1245. Voltammetric Determination of Pb(II) by a Ca-MOF-Modified Carbon Paste Electrode Integrated in a 3D-Printed Device

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928269
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Evaggelia Vlachou
Antigoni Margariti
Giannis S. Papaefstathiou
Christos Kokkinos
Έτος δημοσίευσης:
2020

1246. 3D-printed lab-in-a-syringe voltammetric cell based on a working electrode modified with a highly efficient Ca-MOF sorbent for the determination of Hg(II)

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928268
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Christos Kokkinos
Anastasios Economou
Anastasia Pournara
Manolis Manos
Ioannis Spanopoulos
Mercouri Kanatzidis
Thomais Tziotzi
Valeri Petkov
Antigoni Margariti
Panagiotis Oikonomopoulos
Giannis S. Papaefstathiou
Έτος δημοσίευσης:
2020

1247. Integration of web-based tools in science teaching in secondary education in Greece

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2928228
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Lemonia Antonoglou
Katerina Salta
Dionysios Koulougliotis
Έτος δημοσίευσης:
2019

1248. Domain specificity of motivation: Chemistry and Physics Learning among Undergraduate Students of Three Academic Majors.

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928227
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Katerina Salta
Dionysios Koulougliotis
Έτος δημοσίευσης:
2020

1249. Students’ Competence in Translating Between Different Types of Chemical Representations

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928226
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Vasiliki Gkitzia
Katerina Salta
Chryssa Tzougraki
Έτος δημοσίευσης:
2020

1250. Changes in Visual/Spatial and Analytic Strategy Use in Organic Chemistry with the Development of Expertise

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928225
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Maria Vlacholia
Stella Vosniadou
Petros Roussos
Katerina Salta
Smaragda Kazi
Michael Sigalas
Chryssa Tzougraki
Έτος δημοσίευσης:
2017

1251. Investigating high-school chemical kinetics: the Greek chemistry textbook and students’ difficulties

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928224
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Theodoros Gegios
Katerina Salta
Spyros Koinis
Έτος δημοσίευσης:
2017

1252. Assessing motivation to learn chemistry: adaptation and validation of Science Motivation Questionnaire II with Greek secondary school students.

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928223
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Katerina Salta
Dionysios Koulougliotis
Έτος δημοσίευσης:
2015

1253. Development and Evaluation of a Systemic Assessment Framework in Organic Chemistry

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928222
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Chryssa Tzougraki
Katerina Salta
Theodoros Vachliotis
Έτος δημοσίευσης:
2014

1254. Meaningful Understanding and Systems Thinking in Organic Chemistry: Validating Measurement and Exploring Relationships.

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928218
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Theodoros Vachliotis
Katerina Salta
Chryssa Tzougraki
Έτος δημοσίευσης:
2014

1255. Discovering factors that influence the decision to pursue a chemistry-related career: A comparative analysis of the experiences of non scientist adults and chemistry teachers in Greece

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928217
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Katerina Salta
Michael Gekos
Irene Petsimeri
Dionysios Koulougliotis
Έτος δημοσίευσης:
2012

1256. Exploring Novel Tools for Assessing Students’ Meaningful Understanding of Organic Reactions in High School

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928216
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Theodoros Vachliotis
Katerina Salta
Petroula Vasiliou
Chryssa Tzougraki
Έτος δημοσίευσης:
2011

1257. Development and Application of Suitable Criteria for the Evaluation of Chemical Representations in School Textbooks

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928215
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Vasiliki Gkitzia
Katerina Salta
Chryssa Tzougraki
Έτος δημοσίευσης:
2011

1258. Conceptual versus Algorithmic Problem-solving: Focusing on Problems dealing with Conservation of Matter in Chemistry

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928214
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Katerina Salta
Chryssa Tzougraki
Έτος δημοσίευσης:
2011

1259. Attitudes toward Chemistry among Eleventh Grade Students in High Schools in Greece

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928213
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Katerina Salta
Chryssa Tzougraki
Έτος δημοσίευσης:
2004

1260. Sensory Branding: A new era in Dentistry

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928167
Μονάδα:
Τμήμα Οδοντιατρικής
Συγγραφείς:
Αntoniadou Maria and Devetziadou Marina
Έτος δημοσίευσης:
2020