Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


21. Ανήκουν τα αιθέρια έλαια στους ενδοκρινικούς διαταράκτες;

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310050
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παντελίδη Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2013

22. Αντιπηκτική αγωγή και έκβαση της κύησης σε ασθενείς με Θρομβοφιλία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310112
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χούλης Φανούριος
Έτος εκπόνησης:
2016

23. Διαχείριση κρίσεων υγείας σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310639
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κατσαβούνη Φανή
Έτος εκπόνησης:
2013

24. Διερεύνηση του άγχους και της κατάθλιψης νοσηλευτικού προσωπικού εργαζόμενου σε μονάδες εντατικής θεραπείας παίδων και ενηλίκων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310823
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δουβανάς Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2012

25. Διερεύνηση των γονιδίων INSL3, HOXD13, HOXA10 για πιθανή συσχέτιση με την εμφάνιση της μεμονωμένης κρυψορχίας στον ελλαδικό χώρο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310851
Μονάδα:
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βάππα Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2013

27. Επιπτώσεις περιγεννητικής έκθεσης επίμυων σε χαμηλή δόση διφαινόλης α στην απάντηση του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων στο στρες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311214
Μονάδα:
Διατμηματικό / Διϊδρυτικό ΠΜΣ Μοριακή Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παναγιωτίδου Έμιλυ-Ελισάβετ
Έτος εκπόνησης:
2013

28. Εφαρμογή ανοσοϊστοχημικών δεικτών στη διάγνωση των όγκων του δέρματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311352
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικοπαθολογοανατομική θεώρηση των νεοπλασιών του ανθρώπου
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χιώτη Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2014

29. Εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης του στρες κρίσιμων συμβάντων (Critical Incident Stress Management -CISM) στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311396
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σαμαρά Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2014

30. Η αναπαράσταση της ψυχικής διαταραχής στον κινηματογράφο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311450
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Διαμαντοπούλου Νεκταρία
Έτος εκπόνησης:
2015

31. Η συμβολή των εκπαιδευτικών στη διαχείριση της εφηβικής παραβατικότητας μέσω της ενίσχυσης κοινωνικών-συναισθηματικών δεξιοτήτων στους μαθητές σε συνθήκες οικονομικής κρίσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311864
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τζινιέρη Κανέλλα
Έτος εκπόνησης:
2014

32. Ιογενείς συγγενείς λοιμώξεις στην κύηση και περιγεννητική έκβαση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312071
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σιουμπάρα Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2015

33. Καρδιαγγειακή νόσος ως προδιαθεσικός παράγοντας για τη νόσο του alzheimer

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312111
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φωκά Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2013

34. Νευροενδοκρινή νεοπλάσματα νεφρών και ουροδόχου κύστεως

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312859
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικοπαθολογοανατομική θεώρηση των νεοπλασιών του ανθρώπου
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δημητριάδη Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2015

35. Ραδόνιο στο περιβάλλον και στην υγεία, επίπεδα τιμών, επιδράσεις και μέτρα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313779
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γρηγοράτος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2013

36. Σεξουαλικότητα και αναπηρία: η ψυχοπαθολογία μιας ανάγκης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313827
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κυμπουρόπουλος Στυλιανός
Έτος εκπόνησης:
2014

37. Στάσεις ελλήνων ερευνητών αναφορικά με τη λήψη συγκατάθεσης για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313869
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κολοκυθά Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2014

38. Συγχρονική μελέτη σύγκρισης σωματομετρικών χαρακτηριστικών, δεικτών του μεταβολισμού και δεικτών του συστήματος του στρες σε προεφηβικά κορίτσια

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313965
Μονάδα:
Κατεύθυνση Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαφωτίου Χρυσάνθη
Έτος εκπόνησης:
2016

39. Τα νανοσωματίδια ως σκιαγραφικά μέσα στην απεικόνιση με μαγνητικό τομογράφο, αξονικό τομογράφο και υπερήχους : βιβλιογραφική επισκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314224
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γκαγκανάσιου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2016

40. Το εργασιακό στρες και η επαγγελματική ικανοποίηση των επαγγελματιών υγείας σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314279
Μονάδα:
Κατεύθυνση Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσαρουχάς Νεκτάριος-Θεοχάρης
Έτος εκπόνησης:
2014