Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


21. Φάρμακα και συγγενείς διαμαρτίες στο έμβρυο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943623
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαδάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

22. Μητρώο ασθενών με όγκο ΚΝΣ στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός 2009-2018

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943888
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Νευροανατομία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σταυρίδη Κλειώ
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

23. Αξιολόγηση της Αντιμυλλέριου ορμόνης για την καλή έκβαση της εξωσωματικής γονιμοποίησης με γέννηση ζώντος νεογνού - μια περιγραφική ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943824
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ράβδος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

24. Διερεύνηση της χρήσης και αποτελεσματικότητας της τηλεοφθαλμολογίας στον ελλαδικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943788
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Θεοδώρου Μαρίνα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

25. Αντιμετώπιση κύστεων νεφρών με θερμοκαυτηρίαση (RFA) με χρήση ειδικού ηλεκτροδίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942916
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ευαγγελοπούλου Ευθαλία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

26. Η ποιότητα ζωής των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών σε συνάρτηση με την αστεγία και την ένταξη σε πρόγραμμα υποκατάστασης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943603
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπουσάι Πάολα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

27. Μείζων καταθλιπτική διαταραχή και hs-crp : συγκριτική μελέτη αποκρινόμενης και μη ΜΚΔ σε αντικαταθλιπτικά φάρμακα και συσχέτιση με φλεγμονώδεις δείκτες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943631
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χλιάρα Ιωάννα-Ίλια
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

28. Διαστρωμάτωση κινδύνου ασθενών με σύνδρομο Brugada

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2943194
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γεωργόπουλος Σταμάτης
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

29. Μέθοδοι τιμολόγησης υπηρεσιών υγείας και αξιολόγηση της απόδοσης τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943690
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σταθάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

30. Μεταλλαγές στον υποκινητή του γονιδίου TERT στην καρκινογένεση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940207
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικοπαθολογοανατομική θεώρηση των νεοπλασιών του ανθρώπου
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

31. Ο λόγος ουδετερόφιλων-λεμφοκύταρρων σε ασθενείς που νοσηλεύονται με παρόξυνση Χ.Α.Π σε έδαφος λοίμωξης ως προγνωστικός δείκτης έκβασης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940597
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Συντέτος Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

32. Το χρόνιο άγχος, η κατάθλιψη, η αλεξιθυμία, το ψυχοτραυματικό στρες της ασθενείας και η ψυχική ανθεκτικότητα σε ασθενείς που πάσχουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα και συστηματικό ερυθηματώδη λύκο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943540
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τζαρίμα Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

33. Διαταραχές ύπνου και συννοσηρότητα με διαταραχές χρήσης αλκοόλ στον γενικό πληθυσμό της Ελλάδας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943141
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γάτσιου Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

34. Ψυχοπαθολογικά συμπτώματα αστέγων και μη αστέγων ουσιοεξαρτημένων χρηστών υπαγόμενων σε πρόγραμμα χορήγησης υποκατάστατων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943431
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσούμα Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

35. Αποσαφηνίζοντας το ρόλο της ορμόνης του στρες Εκλυτική Ορμόνη της Κορτικοτροπίνης (Corticotropin Releasing Hormone, CRH) στην αναγέννηση και τη διατήρηση της ομοιόστασης του εντερικού επιθηλιακού φραγμού

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2943227
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αποστόλου Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

36. Η μέτρηση της ικανοποίησης ασθενών ως δείκτης ποιότητας παροχής υπηρεσιών στον τομέα της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943559
Μονάδα:
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Βικτωρία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

37. Ο ρόλος της εικόνας σώματος στη ψωρίαση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943348
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φειδία Σταματική
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

38. Ορθορεξία: Συχνότητα εμφάνισης και η σχέση της με ψυχοκοινωνικούς παράγοντες σε δείγμα ενηλίκων στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943429
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μουσά Κασσιανή
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

39. Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ μητέρας και κόρης, άστεγης χρήστριας εξαρτησιογόνων ουσιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943506
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ψιμούλη Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

40. Οι αντιλήψεις των επαγγελματιών υγείας για την χρήση της φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943468
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπεντούλη Ζωή
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας