Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


21. Discrete time convolutions and elements of Markov renewal theory

Διπλωματική Εργασία uoadl:2898647
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κορδαλής Λεωνίδας
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

22. APPROACHES TO THE THEORY OF AGGREGATION

Διπλωματική Εργασία uoadl:2898139
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοκονέζη Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

23. Ticket Queues - Modeling, Analysis and Strategic Customer Behavior

Διπλωματική Εργασία uoadl:2897937
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παλαμίδα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

24. Μη Λεκτικές Όψεις Διδακτικών πρακτικών Μαθηματικής Επιχειρηματολογίας στο Γυμνάσιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2897789
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαννικοπούλου Χρυσάνθη
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

25. Σύγχρονα Συστήματα Κρυπτογράφησης με Εφαρμογή στα Κρυπτονομίσματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2897761
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατωπόδης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

26. Μπεϋζιανή συμπερασματολογία σε προβλήματα νανομετρολογίας επιφανειών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2897392
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσιλίδου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

27. Στοχαστική Ανάλυση επιφανειών με τραχύτητα με χρήση Μαρκοβιανών προτύπων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2897386
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σαρίδης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

28. Κρυμμένα Μαρκοβιανά Μοντέλα και Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα μέσω Θεωρίας Γράφων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2897107
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χριστάκης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

29. Topics of the Calculus of Variations

Διπλωματική Εργασία uoadl:2897019
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αθανασάκος Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

30. ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΥΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2896656
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σταματάκη Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

31. Η πορεία προς έναν καθολικό αλγεβρικό συμβολισμό τον 16ο αιώνα, με έμφαση στο έργο του François Viète

Διπλωματική Εργασία uoadl:2896646
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζάχαρης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

32. Δημιουργία νοημάτων για τις έννοιες των πιθανοτήτων από μαθητές που παίζουν και διασκευάζουν ένα ψηφιακό παιχνίδι

Διπλωματική Εργασία uoadl:2896596
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σωτηρόπουλος Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

33. Αξιώματα Αρχιμήδους – Ευδόξου. Από τα «Στοιχεία» του Ευκλείδη στις Μη Αρχιμήδειες Γεωμετρίες: Μια ιστορική διαδρομή με διδακτικές προεκτάσεις.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2896560
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαλέσιου Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

34. Αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά –η διάσταση του φύλου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2896276
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βάσσιου Ανδριανή
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

35. Τα Μαθηματικά στον εργασιακό χώρο: όψεις αρνητικής συναισθηματικής σκέψης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2896272
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραδήμα Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

36. Διαισθητική ανάπτυξη μεθόδου αριθμητικής ολοκλήρωσης μέσω της μοντελοποίησης ανοικτού προβλήματος κινηματικής: Μια εφαρμογή σε μαθητές Β΄ Λυκείου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2895963
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κωνσταντίνου Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

37. Η ιστορική εξέλιξη των αλγεβρικών εξισώσεων από την αρχαία Βαβυλώνα έως το Ars Magna - 1545 μ.Χ. (Girolamo Cardano)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2895926
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φουσέκη Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

38. Εμφανίσεις όψεων του θυμικού στα σχολικά εγχειρίδια μαθηματικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2895723
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαργαρίτης Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

39. Προσομοίωση τυχαίων γραφημάτων με περιορισμούς στην ακολουθία βαθμών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2895465
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατωγιάννη Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

40. Διερεύνηση της ταυτότητας του εκπαιδευτικού: Μια μελέτη περίπτωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2895447
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαυρομμάτης Γιώργος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες