Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


21. Το ηλεκτρονικό έγκλημα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2858003
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ντζούρας Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

22. Το κατ' εξακολούθηση έγκλημα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673283
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βλαμάκη Ζαχαρούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία