Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


21. Τοπολογικές ιδιότητες χώρων Banach

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309472
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καμπούκος Κυριάκος
Έτος εκπόνησης:
2011

22. Τοπολογικά ανάλογα νόμων αντιστροφής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1934046
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κάρδαρης Δημήτρης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

23. Τοπολογικά Δυναμικά Συστήματα και Εφαρμογές στην Απειροσυνδυαστική

Διπλωματική Εργασία uoadl:2818991
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γανωτάκη Χάρις
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

24. Τοπολογικά Δυναμικά Συστήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320474
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρατζιάς Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2015

25. Το όριο στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320445
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αποστόλου Νικόλας
Έτος εκπόνησης:
2016

26. Το φόρουμ ως διαδικτυακή ασύγχρονη συζήτηση στη διδασκαλία των Μαθηματικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2026765
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βόντα Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

27. Το σχήμα Toulmin στη διδασκαλία της απόδειξης στη Γεωμετρία της Α΄ Λυκείου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775090
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μίχα Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

28. Το πρόβλημα του Tarski για ελεύθερες ομάδες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320454
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρασούλου Άννα
Έτος εκπόνησης:
2013

29. Το πρόβλημα της διδασκαλίας και μάθησης των αρνητικών αριθμών και ο ρόλος της Ιστορίας των Μαθηματικών στην αντιμετώπισή του

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320452
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γαβριήλ Άννα
Έτος εκπόνησης:
2014

30. Το παράδειγμα και το αντιπαράδειγμα στην διδασκαλία και στην κατανόηση των μαθηματικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320448
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μύγα Σπυριδούλα
Έτος εκπόνησης:
2016

31. Το πέρασμα από την επιχειρηματολογία στην απόδειξη στη γεωμετρία: ο ρόλος της οπτικοποίησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320450
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρατράσογλου Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2011

32. Το μαθηματικό αντικείμενο για την Φρεγκεανή φιλοσοφία και για το Νατουραλισμό του Quine: μια κριτική αντιπαράθεση στη φιλοσοφία των μαθηματικών.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326673
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πέττας Νικόλαος-Μάρκος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

33. Το κεντρικό οριακό θεώρημα και η ταχύτητα σύγκλισης αυτού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320437
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λιανού Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2013

34. Το θεώρημα πυκνότητας Hales-Jewett

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320433
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραγεώργος Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2014

35. Το θεώρημα διακριτοποίησης του Bourgain και ομοιόμορφη προσέγγιση με αφφινικές συναρτήσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1692027
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπότσι Εριόν
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

36. Το θεώρημα δείκτη Atiyah-Singer και ο πυρήνας της θερμότητας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320431
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Οικονομόπουλος Δημήτρης
Έτος εκπόνησης:
2016

37. Το διχοτομικό θεώρημα του T.Gowers για χώρους Banach

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320421
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παναγάκου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2011

38. Το αποδεικτικό σχήμα του Toulmin και οι αξιοποιήσεις του στη Διδακτικη των Μαθηματικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320419
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαννοπούλου Ευριδίκη
Έτος εκπόνησης:
2013

39. Το απειροσυνδυαστικό θεώρημα του Hindman και οι επεκτάσεις του

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320417
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λωρίδα Πηνελόπη
Έτος εκπόνησης:
2014

40. Το αντίστροφο πρόβλημα της θεωρίας Galois

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880874
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ανδρέου Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες