Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


21. In vitro μελέτη αφαίρεσης υπολειμμάτων ρητίνης από την αδαμαντινική επιφάνεια, μετά την αφαίρεση ορθοδοντικών αγκυλίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864148
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παιδοδοντιατρική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Παναγιωτοπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

22. Αυτοματοποιημένος εντοπισμός και διάγνωση μασητικών τερηδόνων (ICDAS II) με αλγόριθμους από ψηφιακές εικόνες ενδοστοματικής κάμερας in vivo

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864011
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παιδοδοντιατρική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Ανδρίκουλα Θεοφανή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

23. Εγκυρότητα μεθόδων προσδιορισμού τερηδονικού κινδύνου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864134
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παιδοδοντιατρική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Μπίρπου Ελευθερία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

24. Ανοσοϊστοχημική διερεύνηση της έκφρασης των μορίων EDA1 και EDAR σε αδαμαντινοβλαστώματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2888266
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οδοντοφατνιακή Χειρουργική
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Βλαχάκη Αδαμαντία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

25. Μελέτη της διαβρωτικής δράσης των ενεργειακών ποτών, και διερεύνηση του ρόλου του επανασβεστιωτικού παράγοντα Tooth Mousse

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866328
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οδοντική Χειρουργική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Τάγκα Ελισσάβετ-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

26. Μελέτη με ερωτηματολόγιο του τρόπου απολύμανσης των αποτυπωμάτων και του επιπέδου συνεργασίας μεταξύ οδοντιάτρων και οδοντοτεχνιτών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878916
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προσθετική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Λαμπρινούδη Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

27. Διερεύνηση της θέσης και της μορφολογίας του γενειακού τρήματος με τη χρήση οδοντιατρικής υπολογιστικής τομογραφίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878571
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Στάμου Σταματούλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

28. Ανάλυση της θέσης και της πορείας του κάτω γναθιαίου πόρου με τη χρήση Οδοντιατρικής Υπολογιστικής Τομογραφίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877329
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Ανυφαντή Θεοδώρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

29. Η επίδραση της θέσης του άνω και κάτω χείλους στην ελκυστικότητα του χαμόγελου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2843978
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οδοντική Χειρουργική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Σακελλαρόπουλος Ορέστης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

30. Αξιολόγηση της χρωματικής σταθερότητας υλικών που χρησιμοποιούνται για μεταβατικές αποκαταστάσεις μετά από εμβύθιση σε διαλύματα χλωρεξιδίνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865190
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προσθετική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Τσαγκάρη Νεφέλη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

31. Μελέτη της επίδρασης της επιφανειακής επεξεργασίας του μεταλλικού σκελετού στην αντοχή του μεταλλοκεραμικού δεσμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881891
Μονάδα:
Κατεύθυνση Υλικά Οδοντικής Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Ασπρούδη Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

32. Καταγραφή της στοματικής κατάστασης και των συνηθειών οδοντιατρικής φροντίδας περιπατητικών ηλικιωμένων που ζουν στην κοινότητα και συσχέτισή της με ιατρικούς και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2877555
Μονάδα:
Τμήμα Οδοντιατρικής
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Γκαβέλα Γρηγορία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

33. Self-adjusting file (SAF) compared to newly designed rotary and reciprocating files: composition and microstructure, microbial biofilm removal capability and shaping effectiveness.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2878765
Μονάδα:
Τμήμα Οδοντιατρικής
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Κροκίδης Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

34. Ανοσοϊστοχημική μελέτη πρώιμων αποκρίσεων του πολφού έπειτα από άμεση κάλυψη, σε ένα ex vivo μοντέλο ανθρώπινου δοντιού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879010
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιολογία Στόματος (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Δουκάκη Δάφνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

35. Αξιολόγηση της συμπεριφοράς του δεσμού συγκόλλησης για δύο τροποποιητικά υλικά επιφάνειας υαλοκεραμικών μετά από δοκιμασία γήρανσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864064
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προσθετική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Γονίδης Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

36. Συγκριτική μελέτη της αντοχής του μεταλλοκεραμικού δεσμού μεταξύ οδοντιατρικής πορσελάνης αστρίων και οδοντιατρικών κραμάτων Co-Cr με διαφορετικές τεχνικές κατασκευής των μεταλλικών υποστρωμάτων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882225
Μονάδα:
Κατεύθυνση Υλικά Οδοντικής Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Μουχταρίδη Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

37. Αξιολόγηση της αξιοπιστίας των ακτινογραφικών μετρήσεων, γραμμικών και εμβαδομετρικών, για τον προσδιορισμό της οστικής συμπεριφοράς περιοδοντικά θεραπευμένων ή μη δοντιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1446807
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιοδοντολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Καραΐσκου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

38. Συγκριτική μελέτη της κλινικής συμπεριφοράς τριών εμφρακτικών υλικών σε αποκαταστάσεις ΙΙης ομάδας νεογιλών δοντιών - Μελέτη ανάκτησης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2027508
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Τομέας Βασική Επιστήμη Βιολογίας Στόματος
Συγγραφέας:
Μανάκου Άννα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

39. Ex vivo μελέτη των κυτταρικών αποκρίσεων του ανθρώπινου πολφού σε συγκολλητικούς παράγοντες κατά τα πρώιμα στάδια της διεργασίας επούλωσης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2778274
Μονάδα:
Τμήμα Οδοντιατρικής
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Ποιμένοβα Άννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

40. Η επίδραση της περιοδοντικής θεραπείας στη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Μια τυχαιοποιημένη πιλοτική κλινική μελέτη.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1337694
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιοδοντολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Σεφερλή Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας