Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


21. Μοριακός και λειτουργικός χαρακτηρισμός του γονιδίου At5g48310, κατά τη διάρκεια ανάπτυξης φυτών Arabidopsis thaliana.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319114
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαρτζίκου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2013

22. Παραγωγή ιντερφερόνης α2b από το σύστημα του χλωροφύκους Chlamydomonas reinhardtii

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319320
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ψυχάρη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2015

23. Μελέτη των λακκασών του βασιδιομύκητα Pleurotus ostreatus

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318814
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φρυσούλη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2013

24. Μελέτη της χωροχρονικής κατανομής μικροοργανισμών σε πρότυπο σύστημα κομποστοποίησης αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318727
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεωργιάδη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2012

25. Μελέτη του ρόλου της πρωτεΐνης CagA στην επαγωγή Ιντερλευκίνης-8 μέσω μεταγραφικής ενεργοποίησης του NF-κΒ στη λοίμωξη από H. pylori.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318759
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κώτση Ελισάβετ
Έτος εκπόνησης:
2014

26. Μελέτη της δραστικότητας μιας θερμόφιλης λιπάσης σε μη συμβατικά συστήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318586
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δελέντα Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2014

27. The study of pathogenicity genes in the ascomycete

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309764
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Eboigbe Lugard
Έτος εκπόνησης:
2012

28. Ανάπτυξη νέας πολλαπλής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (multiplex PCR) για τη μοριακή τυποποίηση των οροτύπων του Haemophilus influenzae

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316118
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βασιλαράκη Βασιλεία-Βάσω
Έτος εκπόνησης:
2013

29. Τα Γεγονότα Συγχώνευσης και Διάσπασης Γονιδίων κατά την Πορεία της Εξέλιξης Σημαντικών Παθογόνων Βακτηρίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320322
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραμιχάλη Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2012

30. Αρνητικά στις καρβαπενέμες αζυμωτικά Gram αρνητικά βακτήρια

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316410
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λιακόπουλος Απόστολος
Έτος εκπόνησης:
2014

31. Διερεύνηση της παραγωγής αντιμικροβιακών ενώσεων/βακτηριοσινών από οξυγαλακτικά βακτήρια έναντι παθογόνων μικροοργανισμών που εμπλέκονται στη στοματική υγεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316893
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λαζίδου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2012

32. Δερμοκαλλυντικά: Μικροβιακή Ποικιλότητα σε Πρώτες ύλες και Τελικό Προϊόν

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316663
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δέλλιου Αναστασία - Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2013

33. Εισοσωμικές πρωτεΐνες: μελέτη των σχέσεων δομής – λειτουργίας στον υφομύκητα Aspergillus nidulans

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317076
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεράνιος Παύλος
Έτος εκπόνησης:
2014

34. Έλεγχος δράσης βιοενεργών ουσιών Aκτινοβακτηρίων έναντι παθογόνων (κλινικών) μικροοργανισμών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317535
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαμούχα Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2011

35. Βακτηριακή ποικιλότητα σε βιομηχανικό προζύμι: εναλλαγές και αλληλεπιδράσεις των μικροβιακών πληθυσμών στο χρόνο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316492
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θεοχάρη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2013

36. Ανάλυση γεγονότων συγχώνευσης πρωτεϊνών σε παθογόνα βακτήρια υπεύθυνα για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στον άνθρωπο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315736
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βλαχοπάνου Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2015

37. Ασύρτικο Σαντορίνης: μικροβιακή ανάλυση του γλεύκους, της αλκοολικής ζύμωσης και του κρασιού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316430
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ταγαρούλια Νικολίτσα
Έτος εκπόνησης:
2013

38. Διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης του μύκητα Paecilomyces variotii στην παραγωγή αιθανόλης από λιγνινοκυτταρινούχα υποστρώματα με διεργασία ενός σταδίου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316872
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζέρβα Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2012

39. Διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής λιπιδίων κατάλληλων για βιοντίζελ από ενδογενή στελέχη κυανοβακτηρίων και μικροφυκών του ελλαδικού χώρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316874
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μωυσή Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2014

40. Κατασκευή και χαρακτηρισμός διαγονιδιακών στελεχών παρασίτων Leishmania tarentolae για ετερόλογη έκφραση της κόκκινης φθορίζουσας πρωτεΐνης mCherry και του μεταφορέα νουκλεοβάσεων rSNBT1 (από τον Rattus norvegicus)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318079
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δούκας Ανάργυρος
Έτος εκπόνησης:
2015