Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


21. Συνεδρίαση: 24 Απριλίου 1920

Πρακτικά uoadl:42146
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

22. Συνεδρίαση: 29 Απριλίου 1920

Πρακτικά uoadl:42147
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

23. Συνεδρίαση: 8 Μαΐου 1920

Πρακτικά uoadl:42148
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

24. Συνεδρίαση: 16 Μαΐου 1920

Πρακτικά uoadl:42149
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25. Συνεδρίαση: 30 Μαΐου 1919

Πρακτικά uoadl:42117
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

26. Συνεδρίαση: 3 Ιουνίου 1919

Πρακτικά uoadl:42119
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

27. Συνεδρίαση 10η: 22 Δεκεμβρίου 1936 [67-72]

Πρακτικά uoadl:4212
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

28. Συνεδρίαση: 6 Ιουνίου 1919

Πρακτικά uoadl:42120
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

29. Συνεδρίαση: 13 Ιουνίου 1919

Πρακτικά uoadl:42121
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

30. Συνεδρίαση: 17 Ιουνίου 1919

Πρακτικά uoadl:42123
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

31. Συνεδρίαση 4η: 3 Νοεμβρίου 1936 [26-33]

Πρακτικά uoadl:4206
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

32. Συνεδρίαση 9η: 15 Δεκεμβρίου 1936 [62-66]

Πρακτικά uoadl:4211
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

33. Συνεδρίαση 7η: 1 Δεκεμβρίου 1936 [47-54]

Πρακτικά uoadl:4209
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

34. Συνεδρίαση 5η: 10 Νοεμβρίου 1936 [34-39]

Πρακτικά uoadl:4207
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

35. Συνεδρίαση 8η: 8 Δεκεμβρίου 1936 [54-61]

Πρακτικά uoadl:4210
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

36. Συνεδρίαση 36η: 28 Ιουνίου 1932

Πρακτικά uoadl:3945
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

37. Συνεδρίαση 32: 11 Μαΐου 1912

Πρακτικά uoadl:39450
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

38. Συνεδρίαση 37η: 5 Ιουλίου 1932

Πρακτικά uoadl:3946
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

39. Συνεδρίαση 34η: 31 Μαΐου 1932

Πρακτικά uoadl:3943
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

40. Συνεδρίαση 33η: 24 Μαΐου 1932

Πρακτικά uoadl:3942
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο