Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


25681. Συνεδρίαση: 27 Απριλίου 1860

Πρακτικά uoadl:1252
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25682. Συνεδρίαση: 12 Δεκεμβρίου 1873

Πρακτικά uoadl:1251
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25683. Συνεδρίαση: 21 Απριλίου 1860

Πρακτικά uoadl:1250
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25684. Συνεδρίαση: 28 Μαρτίου 1860

Πρακτικά uoadl:1249
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25685. Συνεδρίαση: 14 Μαρτίου 1860

Πρακτικά uoadl:1248
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25686. Συνεδρίαση: 10 Δεκεμβρίου 1873

Πρακτικά uoadl:1247
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25687. Συνεδρίαση: 1 Δεκεμβρίου 1873

Πρακτικά uoadl:1246
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25688. Συνεδρίαση: 5 Μαρτίου 1860

Πρακτικά uoadl:1245
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25689. Συνεδρίαση: 29 Φεβρουαρίου 1860

Πρακτικά uoadl:1244
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25690. Συνεδρίαση: 28 Φεβρουαρίου 1860

Πρακτικά uoadl:1243
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25691. Συνεδρίαση: 26 Νοεμβρίου 1873

Πρακτικά uoadl:1242
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25692. Συνεδρίαση: 27 Φεβρουαρίου 1860

Πρακτικά uoadl:1241
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25693. Συνεδρίαση: 26 Φεβρουαρίου 1860

Πρακτικά uoadl:1240
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25694. Συνεδρίαση: 24 Νοεμβρίου 1873

Πρακτικά uoadl:1239
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25695. Συνεδρίαση: 25 Φεβρουαρίου 1860

Πρακτικά uoadl:1238
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25696. Συνεδρίαση: 24 Φεβρουαρίου 1860

Πρακτικά uoadl:1237
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25697. Συνεδρίαση: 22 Νοεμβρίου 1873

Πρακτικά uoadl:1236
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25698. Συνεδρίαση: 22 Φεβρουαρίου 1860

Πρακτικά uoadl:1235
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25699. Συνεδρίαση: 20 Νοεμβρίου 1873

Πρακτικά uoadl:1234
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25700. Συνεδρίαση: 18 Νοεμβρίου 1873

Πρακτικά uoadl:1233
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο