Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


41. Ανατομική μελέτη των συμβαμάτων της περιοχικής αναισθησίας σε παραλλαγές του βραχιονίου πλέγματος

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305638
Μονάδα:
Τομέας Βασικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σιαπανίδου Ελισάβετ
Έτος εκπόνησης:
2014

42. Ανατομική συσχέτιση της συμπαθητικής νεύρωσης στην αιτιοπαθογένεια του καρκίνου του μαστού

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305641
Μονάδα:
Τομέας Βασικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπούτσικος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2016

43. Ανατομική συσχέτιση του συμπαθητικού συστήματος στην αιτιοπαθογένεια της αλωπεκίας του τριχωτού της κεφαλής

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305644
Μονάδα:
Τομέας Βασικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σιώρη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2016

44. Ανατομικός και αιμοδυναμικός προσδιορισμός ευάλωτων αγγειακών τμημάτων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305646
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πάντος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2015

45. Ανάλυση βάδισης σε ασθενείς με ολική αρθροπλαστική επιφανείας και ολική αρθροπλαστική ισχίου με μεγάλη μηριαία κεφαλή

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305648
Μονάδα:
Τομέας Χειρουργικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καραμπίνας Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2014

46. Ανάπτυξη αλγορίθμων και μεθόδων ποιοτικού ελέγχου για το δοσιμετρικό σχεδιασμό εφαρμογών βραχυθεραπείας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305651
Μονάδα:
Τομέας Βασικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πέππα Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2016

47. Ανάπτυξη εφαρμογών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στην Πυρηνική Ιατρική, βασισμένων στην προσομοίωση.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305653
Μονάδα:
Τομέας Βασικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαμιχαήλ Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2014

48. Ανάπτυξη και εφαρμογή ραδιοβιολογικών μοντέλων σε σύχρονες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305655
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αρμπίλια Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2013

49. Ανάπτυξη νανοανιχνευτών για τη στοχευμένη μοριακή ανίχνευση και απεικόνιση των μικρομεταστάσεων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305657
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Περικλέους Περικλής
Έτος εκπόνησης:
2015

50. Ανάπτυξη πειραματικού μοντέλου σε χοίρους για την εκμάθηση βασικών κλινικών δεξιοτήτων, για τη διαχείριση χειρουργικών περιστατικών από φοιτητές ιατρικής

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305660
Μονάδα:
Τομέας Χειρουργικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σιδερής Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2016

51. Ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας για την ανίχνευση μεταλλάξεων και πολυμορφισμών σε DNA και RNA

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305662
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πούλου Μυρτώ
Έτος εκπόνησης:
2013

52. Ανάπτυξη τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας στην ιατρική εκπαίδευση με προσομοιωτές

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305664
Μονάδα:
Τομέας Βασικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λαχανάς Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2015

53. Ανάπτυξη in-vitro φαρμακοκινητικού/ φαρμακοδυναμικού μοντέλου για την μελέτη της δράσης αντιμυκητιακών φαρμάκων και των συνδυασμών τους έναντι ειδών Ασπέγιλλου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305666
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Al-Saigh Rafal
Έτος εκπόνησης:
2013

54. Ανάπτυξη, βελτιστοποίηση και επικύρωση μεθόδων προσδιορισμού αντιεπιληπτικών φαρμάκων σε βιολογικά υλικά - Εφαρμογές στην κλινική και δικαστική τοξικολογία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305669
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Νικολάου Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2016

55. Ανάπτυξη, βελτιστοποίηση και επικύρωση μεθόδων προσδιορισμού αντιεπιληπτικών φαρμάκων σε βιολογικά υλικά - Εφαρμογές στην κλινική και δικαστική τοξικολογία.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305671
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Νικολάου Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2016

56. Ανι?χνευση μοριακω?ν διαταραχω?ν σε γυναι?κες με πρω?ιμη ωοθηκικη? ανεπα?ρκεια

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305673
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σέττας Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2015

57. Ανίχνευση αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων στην κύηση. Επιδημιολογικά δεδομένα στην Ελλάδα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305675
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φουντουλάκη-Παπαρίζου Λεοντίνη
Έτος εκπόνησης:
2013

58. Ανίχνευση βιοδεικτών μετά από προστατική μάλαξη στα ούρα ατόμων υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου του προστάτη

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305677
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καταφυγιώτης Πάτροκλος - Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2012

59. Ανίχνευση γενετικών επιδράσεων στην εκδήλωση ενδοφαινοτύπων για μείζονες ψυχικές διαταραχές στο γενικό πληθυσμό

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305680
Μονάδα:
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χατζημανώλης Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2015

60. Ανίχνευση και τυποποίηση ιών γρίπης σε λοιμώξεις του αναπνευστικού

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305683
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κούρτη Αφροδίτη
Έτος εκπόνησης:
2016