Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


41. Online Shortest Path with Switching Cost

Διπλωματική Εργασία uoadl:2285490
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τζιώτης Ισίδωρος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

42. Ηλεκτρονικές Ψηφοφορίες Ανθεκτικές σε Εκβιασμούς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2098333
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καλογερόπουλος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

43. TRIANGULATION PROBLEMS ON GEOMETRIC GRAPHS - SAMPLING OVER CONVEX TRIANGULATIONS

Διπλωματική Εργασία uoadl:2286251
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αγγελόπουλος Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

44. Αλγόριθμοι στη Θεωρία Ομάδων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2216203
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πηλιχός Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

45. High dimensional Approximate r-nets with emphasis on vectors on a unit hypercube

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325624
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κάβουρας Λουκάς
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

46. Federated Consensus Protocols

Διπλωματική Εργασία uoadl:1956163
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μυρτώ Γαλενιανού
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

47. Η Μαθηματική Ερμηνεία της Έννοιας της Δόξας στην Πλατωνική Φιλοσοφία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308936
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπίρμπα-Παππά Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2011

48. Η σχέση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης με την τελικά περιοδική ανθυφαίρεση στα αρχαία ελληνικά Μαθηματικά.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308942
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τασσόπουλος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2016

49. Προβλήματα των μαθητών στη σύγκριση κλασμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319530
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τζούμα Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2014

50. Μιγαδικοί Αριθμοί και Γεωμετρία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319043
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βασιλάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2012

51. Μεταβάσεις από την εικασία στην απόδειξη στην Α’ Λυκείου με χρήση εργαλείων δυναμικής γεωμετρίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318897
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στρούβαλη Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2016

52. Πραγματικοί αριθμοί: Εναλλακτικές θεμελιώσεις & Διδακτικές προεκτάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319513
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νταλάκος Άγγελος
Έτος εκπόνησης:
2012

53. Η ανθυφαιρετική φύση των μαθημάτων στον Πλάτωνα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308922
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λαμπρινίδης Διονύσιος
Έτος εκπόνησης:
2015

54. Πεποιθήσεις και Στάσεις των μαθητών του Λυκείου για τα Μαθηματικά, Παράγοντες που τις διαμορφώνουν και σύνδεσή τους με τη μαθηματική επίδοση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309267
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καπετανάς Ελευθέριος
Έτος εκπόνησης:
2016

55. Το αποδεικτικό σχήμα του Toulmin και οι αξιοποιήσεις του στη Διδακτικη των Μαθηματικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320419
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαννοπούλου Ευριδίκη
Έτος εκπόνησης:
2013

56. Τα Στοχαστικά Μαθηματικά στα Προγράμματα Σπουδών διαφόρων χωρών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320338
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κασκαντάμης Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2012

57. Πρώτοι Αριθμοί:Μια ιστορική παρουσίαση από τα Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά μέχρι τις σύγχρονες εφαρμογές τους.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319706
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πετρίδης Σαράντος
Έτος εκπόνησης:
2011

58. Ακροτελεύτιες προτάσεις των στοιχείων του Ευκλείδη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315628
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουζελέας Ευστράτιος
Έτος εκπόνησης:
2012

59. Αλγεβρική επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων (Αυτόματες - Αγλοριθμικές Αποδείξεις , το τρίτο πρόβλημα Hilbert)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315630
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αντωνόπουλος Νίκος
Έτος εκπόνησης:
2011

60. Απόπειρα αντιμετώπισης των δυσκολιών κατανόησης της πυκνής διάταξης των ρητών με τη βοήθεια της 'ελαστικογραμμής' ως αναλογίας-γέφυρας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316386
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Οικονόμου Κυριάκος
Έτος εκπόνησης:
2015