Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


41. Ανίχνευση αντιμικροβιακών ουσιών σε βακτήρια του εντερικού συστήματος υγιών νεογνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316184
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσάπατου Άννη
Έτος εκπόνησης:
2014

42. Αβιοτικές καταπονήσεις στο Arabidopsis thaliana: Διερεύνηση του ρόλου των γονιδίων sbp (selenium binding protein) και ανάπτυξη ενός μοριακού εργαλίου για τον in planta ανοσοεντοπισμό τους.)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315603
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σκαμάκη Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2012

43. Μεθοδική μελέτη της αντίδρασης του Limulus Amebocyte Lysate cascade (LAL test) σε επαφή με μαστιγοφόρα πρωτοζωικά παράσιτα του γένους Leishmania από υγρή κυτταρο-καλλιέργεια

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318266
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαναστασίου Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2016

44. Λειτουργική ανάλυση της HUTth πρωτεΐνης από το θερμόφιλο βακτήριο Thermus thermophilus και in silico ανάλυση ομόλογων HU πρωτεϊνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318200
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου Άννα
Έτος εκπόνησης:
2014

45. Υποκυτταρικός εντοπισμός μεταφορέων σακχάρων σε κύτταρα σόργου (sorghum bicolor).

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320553
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βασίλογλου Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2014

46. "Ετερόλογη έκφραση και χαρακτηρισμός μίας λακκάσης του θερμόφιλου μύκητα Myceliopthora thermophila - χρήση της σε εφαρμογές βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος"

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315577
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μάνος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2015

47. Καθαρισμός, βιοχημιός και κινητικός χαρακτηρισμός μίας β-ξυλοζιδάσης από ένα θερμόφιλο βακτηριακό στέλεχος Geobacillus sp. απομονωμένο από το ηφαιστειακό σύμπλεγμα της Σαντορίνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318033
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γαλανοπούλου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2012

48. Μελέτη πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων γονιδίων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση του Arabidopsis thaliana

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318503
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πίκουλα Λαμπρινή
Έτος εκπόνησης:
2014

49. Μελέτη της μικροβιολογικής ποιότητας των παράκτιων υδάτων και άμμου της παραλίας Βάρκιζας Αττικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318687
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παράσχας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2013

50. Βιοσύνθεση και απομόνωση επιλεγμένων κυκλικών πεπτιδίων σε καλλιέργειες βακτηριακών κυττάρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316586
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρυόλαιμος Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2014

51. Βιοχημική ανάλυση και μοριακή τυποποίηση του είδους Candida σε κολπικά δείγματα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316593
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαλασοπούλου Μαριάννα
Έτος εκπόνησης:
2015

52. Μελέτη της βιοποικιλότητας στελεχών E. coli που έχουν απομονωθεί σε υδάτινα περιβάλλοντα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318567
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπατζιτζέ Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2012