Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


481. Wicksteed, Robbins and the Emergence of Mainstream Economic Methodology

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928113
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
S. A. Drakopoulos
Έτος δημοσίευσης:
2011

482. The Economics of the Early Christian Rethoric : The Case of the Second Petrine Epistle of the New Testament

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928112
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Gotsis, George
Drakopoulos, Stavros A
Έτος δημοσίευσης:
2011

483. Childhood socioeconomic deprivation and later adulthood health

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928110
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
S.A. Drakopoulos
E. Lakioti
I. Theodossiou
Έτος δημοσίευσης:
2011

484. The paradox of happiness: towards an alternative explanation

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928109
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Stavros A. Drakopoulos
Έτος δημοσίευσης:
2007

485. Comparison wage in trade union decision making

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928107
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
S. Drakopoulos
Έτος δημοσίευσης:
2007

486. The Paradox of Happiness : Evidence from the Late Pre-Classical and Classical Economic Thought

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928105
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Drakopoulos, Stavros A.
Karayiannis, Anastassios D.
Έτος δημοσίευσης:
2007

487. A Review of Kuhnian and Lakatosian «Explanations» in Economics

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928103
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Drakopoulos, Stavros A.
Karayiannis, Anastassios D.
Έτος δημοσίευσης:
2005

488. A Meta-theoretical Assessment of the Decline of Scholastic Economics

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928101
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
S. Drakopoulos
G.N. Gotsis
Έτος δημοσίευσης:
2004

489. SATISFICING AND SEQUENTIAL TARGETS IN ECONOMIC POLICY: A POLITICO-ECONOMIC APPROACH

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928099
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
S. A. DRAKOPOULOS
Έτος δημοσίευσης:
2004

490. The Historical Development of Hierarchical Behavior in Economic Thought

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928098
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
S. A. Drakopoulos
A. D. Karayiannis
Έτος δημοσίευσης:
2004

491. Mainstream Consumer Theory

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928097
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Sravros A. Drakopoulos
Anastassios D. Karayiannis
Έτος δημοσίευσης:
1999

492. Towards an Economic Approach to Imperfect Meritocracy

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928096
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
S. A. Drakopoulos
A. D. Karayiannis
Έτος δημοσίευσης:
1999

493. The impact of fringe benefits on payment profiles

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928095
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
STAVROS DRAKOPOULOS
JOHN DOUGLAS SKÅTUN
Έτος δημοσίευσης:
1998

494. Origins and Development of the Trend Toward Value-Free Economics

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928094
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
S. A. Drakopoulos
Έτος δημοσίευσης:
1997

495. Job satisfaction and target earnings

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928093
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
S.A. Drakopoulos
I. Theodossiou
Έτος δημοσίευσης:
1997

496. Altruism, union utility and outsiders

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928092
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Stavros A. Drakopoulos
John D.F. Skåtun
Έτος δημοσίευσης:
1997

497. Economics and the New Physics Some Methodological Implications

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928091
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
S.A. DRAKOPOULOS
Έτος δημοσίευσης:
1994

498. Trade Union Priorities and Wage Rigidity

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928090
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Stavros Drakopoulos
Έτος δημοσίευσης:
1994

499. A note on the substitution between wage and non-wage benefits in spot labour markets

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928089
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
S.A. Drakopoulos
Έτος δημοσίευσης:
1994

500. CAUSALITY and DETERMINISM IN ECONOMICS

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928088
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Stavros A. Drakopoulos
Thomas S. Torrance
Έτος δημοσίευσης:
1994