Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


8541. Η συσχέτιση της νεφρικής λειτουργίας με την πίεση στο αρτηριακό δέντρο και την κεντρική φλεβική πίεση σε ασθενείς που υποβάλονται σε στεφανιογραφικό έλεγχο

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2928207
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μίλκας Αναστάσιος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8542. Αξιολόγηση του κινδύνου φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου σε ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα με τη χρήση του COMPASS – CAT SCORE

Διπλωματική Εργασία uoadl:2928444
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
ΠΜΣ Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη Κλινικο-Εργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Συγγραφέας:
Χρυσανθίδης Μιλτιάδης
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8543. Ένταξη μαθητών με σωματικές αναπηρίες και προβλήματα υγείας στο σχολικό περιβάλλον

Διπλωματική Εργασία uoadl:2925097
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινοτική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πάντου Αργυρώ
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8544. Τραύματα οφθαλμού-Αντιμετώπιση στο τμήμα επειγόντων περιστατικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2924950
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χριστοδουλίδου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8545. Screening χρωμοσωμικών ανωμαλιών στην κύηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2928758
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σταματόπουλος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8546. Μελέτη της ανοσοϊστοχημικής έκφρασης του δείκτη RCAS1 σε παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα και διερεύνηση του διαγνωστικού του ρόλου στη διάκριση μεταξύ καλοήθειας και κακοήθειας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2928950
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μυωτέρη Δέσποινα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8547. Συγκριτική μελέτη φυσιολογικών αποκρίσεων καρδιολογικών ασθενών και υγιών μαρτύρων κατά την πραγματοποίηση δοκιμασίας κοπώσεως

Διπλωματική Εργασία uoadl:2929789
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργοσπιρομετρία και Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χατζηνικήτα Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8548. Υψηλής ευαισθησίας καρδιακή τροπονίνη: Εξέταση εκλογής στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2928703
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γκορόγια Ευφροσύνη
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8549. Η επίδραση της έκκεντρης άσκησης στην τεντονοπάθεια του Αχίλλειου τένοντα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2929583
Μονάδα:
ΠΜΣ Ρευματολογία-Μυοσκελετική Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μητσόπουλος Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8550. Χαρακτηριστικά αποκατάστασης της καρδιακής συχνότητας μετά από μέγιστη άσκηση σε παιδιά και εφήβους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2931780
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παιδιατρική Πνευμονολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καραθάνου Δέσποινα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8551. Περιορισμός της βλάβης από επαναιμάτωση στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με τη διέγερση των μιτοχονδριακών καρδιακών υποδοχέων βενζοδιαζεπίνης. Πειραματική μελέτη

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2931672
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσαματσούλης Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8552. Ανατομική μελέτη του ρόλου του συμπαθητικού συστήματος στον αλγόριθμο του στεφανιαίου πόνου σε ανθρώπινο πτωματικό υλικό

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2931878
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γεωργακόπουλος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8553. Cognitive rhythm in two types of discourse produced by healthy speakers

Διπλωματική Εργασία uoadl:2920230
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νοητικές Νευροεπιστήμες
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κυρατσάκη Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8554. Το περιεχόμενο και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εκπαίδευσης χειροκίνητου αμαξιδίου σε άτομα με αναπηρία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2932001
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προηγμένη Τεχνολογία και Πληροφορική στην Αποκατάσταση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δαβράδου Ερμιόνη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8555. Stem cell-derived exosomes in the therapy of inflammatory diseases

Διπλωματική Εργασία uoadl:2932017
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νανοϊατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Μαγδαληνή
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8556. Άγχος και κατάθλιψη νέων πατέρων πριν και μετά τον τοκετό, δεσμός με το νεογνό και σχέση ζευγαριού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2932282
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γιαννιού Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8557. Προγνωστικοί δείκτες καθ' έξιν αποβολών στην κύηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2932317
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κούστας Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8558. Κακώσεις πεερινέου κατά τον τοκετό: Άμεσες και απώτερες επιπλοκές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2932080
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πετράκης Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8559. Επιγενετικές αλλαγές στο ουροθηλιακό καρκίνωμα της ουροδόχου κύστης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2932164
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικοπαθολογοανατομική θεώρηση των νεοπλασιών του ανθρώπου
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κόκλα Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8560. Use and efficacy of nanoparticles for treatment of atheromatosis in vascular conditions

Διπλωματική Εργασία uoadl:2932325
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νανοϊατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μάνου Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας