Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


8681. Διερεύνηση της παραγωγής βιομεμβρανών και της παρουσίας του λοιμογόνου παράγοντα Τ3S (σύστημα έκκρισεως τύπου ΙΙΙ) σε κλινικά στελέχη Salmonella που απομονώθηκαν σε παιδιά.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306041
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαβασιλείου Κωνσταντίνα-Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2015

8682. Διερεύνηση της μακροχρόνιας εξέλιξης της μεγαλακρίας ανάλογα με τη θεραπευτική αντιμετώπιση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306039
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καραπάνου Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2015

8684. Διερεύνηση της θρομβοπενίας και της αιμοφαγοκυττάρωσης σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306035
Μονάδα:
Τομέας Παθολογίας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Xονδρόπουλος Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2016

8685. Διερεύνηση της έκκρισης της αλδοστερόνης στο stress σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306032
Μονάδα:
Τομέας Παθολογίας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μάρκου Αθηνά
Έτος εκπόνησης:
2014

8686. Διερεύνηση της επίδρασης των κυττάρων του κεντρικού νευρικού συστήματος επί καλλιεργειών λεμφοκυττάρων υπό συνθήκες έλλειψης μονοαμινών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306030
Μονάδα:
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αποστόλου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2013

8687. Διερεύνηση της επίδρασης του βάθους αναισθησίας στην οξυγόνωση του εγκεφάλου κατά την διάρκεια μειζόνων επεμβάσεων κοιλίας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306028
Μονάδα:
Τομέας Χειρουργικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σκαλιστήρα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2014

8688. Διερεύνηση της εξέλιξης των μεταβολικών διαταραχών στη σήψη και τη σηπτική καταπληξία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306026
Μονάδα:
Τομέας Παθολογίας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βασιλειάδη Δήμητρα -Αργυρώ
Έτος εκπόνησης:
2012

8690. Διερεύνηση της γονιδιακής βάσης της ενδομητρίωσης και συσχέτισης της με τη γονιδιακή βάση της αθηροσκλήρυνσης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306022
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γερολυμάτου Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2014

8691. Διερεύνηση της απορρύθμισης των γονιδίων HER2/neu και PTEN στο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306020
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παναγιώτου Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2012

8692. Διερεύνηση της Απολιποπρωτείνης J στην Ιδιοπαθή Οστεοαρθρίτιδα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306018
Μονάδα:
Τομέας Χειρουργικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φανδρίδης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2013

8694. Διερεύνηση σε μοριακό επίπεδο της ενεργότητας της τελομεράσης σε Β-λεμφοκύτταρα ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια και συσχετισμός της με άλλες ανοσολογικές και βιοχημικές παραμέτρους

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306013
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κορδίνας Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2012

8695. Διερεύνηση προγνωστικών παραγόντων υποτροπής της οξείας ιδιοπαθούς περικαρδίτιδας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306011
Μονάδα:
Τομέας Παθολογίας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βασιλείου Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2015

8696. Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης του Σακχαρώδη Διαβήτη με τον Καρκίνο του Στόματος (Πειραματική μελέτη σε επίμυς Sprague Dawley).

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306009
Μονάδα:
Τομέας Χειρουργικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γκουτζάνης Λάμπρος
Έτος εκπόνησης:
2013

8697. Διερεύνηση παραγόντων κινδύνου για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στην αλιεία στην Ελλάδα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306007
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φραντζέσκου Ελπίδα
Έτος εκπόνησης:
2015

8698. Διερεύνηση όγκων του κεντρικού νευρικού συστήματος με τεχνικές αυτοματοποιημένης κυτταρολογίας και ιστολογίας.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306003
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μακρής Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2013

8699. Διερεύνηση μηχανισμών αντοχής στα αντιβιοτικά κλινικών στελεχών Streptococcus pneumoniae

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306001
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φλούντζη Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2013

8700. Διερεύνηση μεταλλάξεων του μιτοχονδριακού DNA σε πρωτοπαθή μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305999
Μονάδα:
Τομέας Παθολογίας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γκίρκας Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2013