Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


8681. Φυτοοιστρογόνα και οστικός μεταβολισμός

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314476
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χατζηκομνηνός Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2015

8682. Φυτοφάρμακα και πρόσθετες χημικές ουσίες στην αλυσίδα των τροφίμων οι επιπτώσεις τους στην υγεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314478
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μέρτογλου Αναστάσιος - Ηρακλής
Έτος εκπόνησης:
2015

8683. Φυτοφαρμάκα και Διατροφή: Οι παρενέργειες της γλυφοσάτης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776596
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γιαννακίτσα Βαρβάρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8684. Φωτοδυναμική θεραπεία πολλαπλών μικρών στόχων με οδηγό τη φλουροαγγειογραφία για την αντιμετώπιση της κεντρικής ορώδους χοριοειδοαμφιβληστροειδοπάθειας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308398
Μονάδα:
Τομέας Χειρουργικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσάκωνας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2016

8685. Φωτοχημικές βλάβες του DNA και η επίδραση τους στην υγεία του δέρματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1327452
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ζήκα Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8686. Φόρτος νοσηλευτικής εργασίας και ποιότητα παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας στη ΜΕΘ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2780804
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8687. Χαμένα έτη ζωής από την επίδραση της έκθεσης στο όζον στην Αθήνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314480
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Οικονομοπούλου Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2015

8688. Χαμένα έτη ζωής από την επίδραση των αιωρούμενων ατμοσφαιρικών σωματιδίων στην Αθήνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314482
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αναστασίου Ζαχαρίας
Έτος εκπόνησης:
2014

8689. Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Β12 κατά την κύηση: επιπτώσεις στην έκβαση της εγκυμοσύνης και στην ανάπτυξη του εμβρύου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886656
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πέτσα Αργυρή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8690. Χαμηλής συχνότητας νευρομυική ηλεκτρική διέγερση των σκελετικών μυών των κάτω άκρων & νεοαγγειογένεση σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια με χαμηλό κλάσμα εξώθησης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2777565
Μονάδα:
Τομέας Παθολογίας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μαγκούτης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8691. Χαμηλού κόστους εξατομικευμένη κρανιοπλαστική με κατασκευή εμφυτεύματος ακρυλικού τσιμέντου (PMMA) από πρόπλασμα 3D εκτύπωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886067
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Νευροανατομία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαφράγκος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8692. Χαρακτήρες των τραυμάτων από πυροβόλα όπλα στο ανθρώπινο σώμα ανάλογα με τον τύπο της βολίδας που βάλλουν.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2800050
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσιάτης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8693. Χαρακτηρισμός δοσιμέτρων nanoDot οπτικής φωταύγειας (optically stimulated luminescent dosimeters - OSLDs) για in-vivo δοσιμετρία στην ακτινοθεραπεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940793
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Προύντζος Νικόλαος-Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8694. Χαρακτηρισμός του προτύπου έκκρισης της α-συνουκλεΐνης: ο ρόλος των εξωσωμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314484
Μονάδα:
Διατμηματικό / Διϊδρυτικό ΠΜΣ Μοριακή Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μηνακάκη Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2012

8695. Χαρακτηρισμός υπεράριθμων χρωμοσωμάτων-δεικτών στον προγεννητικό έλεγχo

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308400
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μανωλάκος Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2014

8696. Χαρακτηριστικά Σκληρότητας - Απάθειας σε παιδιά και εφήβους με Διαταραχή Διαγωγής: επιθετικότητα και ενσυναίσθηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876444
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γκότση Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8697. Χαρακτηριστικά αθηρωματικών πλακών των στεφανιαίων αρτηριών όπως ορίζονται με IVUS - συσχέτιση με παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314486
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πατσατζής Ευστράτιος
Έτος εκπόνησης:
2014

8698. Χαρακτηριστικά αποκατάστασης της καρδιακής συχνότητας μετά από μέγιστη άσκηση σε παιδιά και εφήβους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2931780
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παιδιατρική Πνευμονολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καραθάνου Δέσποινα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8699. Χαρακτηριστικά αυτοτραυματικών συμπεριφορών σε νοσηλευόμενους και εξωτερικά παρακολουθούμενους εφήβους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880763
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαδάκη Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8700. Χαρακτηριστικά παιδιών που προσέρχονται στο εξωτερικό ιατρείο τριτοβάθμιου νοσοκομείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838124
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Παιδιατρική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γαρατζιώτης Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας