Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


8801. Oριακή Διαταραχή Προσωπικότητας: Παράγοντες που σχετίζονται με την πρόωρη αποχώρηση από την θεραπεία, ελλείμματα στις επιτελικές λειτουργίες, και οργάνωση προσωπικότητας κατά το Inventory of Personality Organisation.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942601
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κόκκορης Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8802. Υπογλώσσιο νεύρο, ανατομία, ανατομικές παραλλαγές και κλινική σημασία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942777
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ανατομία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μανώλη Αρεζίνα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8803. Διαπροσωπικές σχέσεις - Τύποι δεσμού και ψυχική υγεία σε άτομα με αυτοάνοσα νοσήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2941873
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αρβανιτάκη Ευανθία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8804. Κλινική μελέτη του ρόλου του υπερηχογραφήματος κατά τη διάρκεια της αγγειοπλαστικής δυσλειτουργικών αυτόλογων αρτηριοφλεβωδών επικοινωνιών αιμοκάθαρσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943021
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Eυθυμίου Ευγενία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8805. Laparoscopic and robotic management of ureteral strictures in adults

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940654
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καπόγιαννης Φίλιππος
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8806. Η μεταβολή της αρτηριακής πίεσης σε ασθενείς με επείγουσα υπέρταση στο τμήμα επειγόντων περιστατικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2941005
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κολοκυθά Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8807. Επίδραση του εργασιακού περιβάλλοντος στο άσθμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942875
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κοθρά Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8808. Τρόπος εισαγωγής, αιτία εισαγωγής, μέσος χρόνος νοσηλείας καθώς και διάγνωση εξόδου των ψυχογηριατρικών ασθενών στο Ψ.Ν.Α Δρομοκαΐτειο και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν για το έτος 2019.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943006
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχιατροδικαστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πετσούλη Αγάπη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8809. Ανίχνευση βλαβών DNA σε σωματικά υγρά σε ασθενείς με καρκίνο μαστού που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία. Συσχέτιση με το βαθμό της δερματικής τοξικότητας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2942929
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Bερίγος Kοσμάς
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8810. Η σχέση της εκτελεστικής λειτουργίας με την κατάθλιψη και την απελπισία: έρευνα ασθενών με κατάθλιψη χωρίς απόπειρα αυτοκαταστροφής - μαρτύρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2939943
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πυργιώτη Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8811. Η πνευμονική εμβολή (PE) σε μεγάλο νοσοκομείο Αττικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2938883
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σίνου Μηλιά
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8812. Η συμβολή του Προεμμηνορυσιακού Συνδρόμου στη ρύθμιση της αρτηριακής ελαστικότητας και της αρτηριακής πίεσης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2942547
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Στεργιώτης Στέφανος
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8813. Ο ρόλος της εικαστικής ψυχοθεραπείας στην κατάθλιψη και στις ψυχωσικές διαταραχές: μια βιβλιογραφική ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942984
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γαρουφαλιά Μιράντα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8814. Σχεδιασμός πρωτοκόλλων για περιοχικές επεμβατικές τεχνικές (regional interventional treatment) σε ογκολογικούς ασθενείς με υποκείμενη νόσο κίρρωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943043
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Προκάκη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8815. Ο ρόλος της χορήγησης αναισθησίας κατα την διάρκεια μαζικών καταστροφών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942894
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καραγιάννη Κωνσταντία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8816. Ο ρόλος της κυτταρικής απόπτωσης των προγονικών κυττάρων αίματος στην έκβαση της αυτόλογης μεταμόσχευσης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2940737
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λάλου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8817. H επίδραση της υποξαιμικής έναντι της νορμοξαιμικής ανάταξης του σοβαρού αιμορραγικού shock στην επερχόμενη σήψη και στις διαταραχές του ενδοθηλίου της πνευμονικής κυκλοφορίας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2940796
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αυγουστάτου Καλλιρρόη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8818. Συγκριτική μελέτη των ακαταλόγιστων ψυχιατρικών ασθενών με και χωρίς προηγούμενο ιστορικό ψύχωσης και διερεύνηση των ηθικών συναισθημάτων και κρίσεων τους

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2940740
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μαρκοπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8819. Χαρακτηρισμός δοσιμέτρων nanoDot οπτικής φωταύγειας (optically stimulated luminescent dosimeters - OSLDs) για in-vivo δοσιμετρία στην ακτινοθεραπεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940793
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Προύντζος Νικόλαος-Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8820. Επιδημιολογία της γονοκοκκικής ουρηθρίτιδας στο νοσοκομείο "Ανδρέας Συγγρός"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943372
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονη διαγνωστική στη Δερματολογία και την Αλλεργιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λαφιατή Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας