Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


961. Introduction. Major Trends in Theoretical and Applied Linguistics 1 [Selected Papers from the 20th ISTAL: Phonetics, phonology, syntax, semantics, morphology], 9-14. Publisher: de Gruyt

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2930670
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Alexiou, Thomai
Sougari, Areti Maria
Έτος δημοσίευσης:
2014

962. Introduction. Special issue: Typology of labile verbs: Focus on diachrony

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930668
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Kulikov, Leonid
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2014

963. Introduction - Proto-Indo-European Syntax and its Development

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2930667
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Kulikov, Leonid
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2015

964. Professor Christoforos Charalambakis: His contribution to the interdisciplinary approaches to Linguistics, society and education - Article invited by the journal editors

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930666
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2017

965. Non-canonical case marking, Voice, and Case theory: Evidence from the diachrony of Greek

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2930664

966. Directionality of changes in the system of Voice and the role of Tense-Aspect in (Proto-)Indo-European: Evidence from Greek and Vedic

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2930663

967. Case in diachrony: Or, why Greek is not English

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2930662
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2017

968. Loanwords in Turkish

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930661

969. Language contact in the history of English. Special Collection. Linguistics Vanguard [De Gruyter]

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930660
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Bergs, Alexander
Έτος δημοσίευσης:
2020

970. Postclassical Greek and Treebanks for a Diachronic Analysis

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2930659
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Haug, Dag
Έτος δημοσίευσης:
2019

971. Syntactic borrowability in a Sprachbund setting: Object clitics and definite articles in the West Thracian Greek (Evros) dialect

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2930658
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2019

973. On historical language contact in English and its types: State of the art and new directions

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930654
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Bergs, Nikolaos Lavidas & Alexander
Έτος δημοσίευσης:
2020

974. On the hypothesis of change from above in the history of English: State of the art and perspectives

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930653
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2020

975. Accusative

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2930652
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2013

976. Preverbs in the history of Greek: On predicting and changing idiomatic vs. compositional readings

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2930650
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Drachman, Gaberell
Lavidas, Nikolaos
Malikouti-Drachman, Angeliki
Έτος δημοσίευσης:
2013

977. Greek cognate datives: From modification to focus

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2930649
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Gianollo, Chiara
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2014

978. Diachronic aspects of transitivity alternations in Cypriot Greek

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2930648
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Therapontos, Chrysanthie
Έτος δημοσίευσης:
2010

979. Causative alternations: synchronic and diachronic tendencies

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930646
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2004

980. The diachrony of labile verbs: Evidence from the history of English and Greek

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2930645