Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Αντιβακτηριακή δράση τιγεκυκλίνης, μεροπενέμης και κολιστίνης σε συνδυασμό εναντίον κλινικών στελεχών Klebsiella pneumoniae σε ένα επικυρωμένο in vitro φαρμακοκινητικό /φαρμακοδυναμικό μοντέλο

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2921652
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσάλα Μαριλένα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Τα γενικά προνόμια του άρθρου 975 αρ. 3, 4, 5 ΚΠολΔ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2933308
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσαμαδού Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. Ακουστική μελέτη του πρότυπου ιδιοφώνου μουσικού οργάνου ΧΡΟΙΑ steel tongue drum

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2932643
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καραμπίλας Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία

4. Ταῦτα ἢ τί ἐροῦμεν; (ή «Δίκαιο και δαιμόνιον στον Κρίτωνα του Πλάτωνος»)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2931911
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσιμπέρης Ταξιάρχης
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

5. Development of Inorganic and Hybrid Perovskite Materials and their Application in Photovoltaic Devices

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2933283
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Elsenety Mohamed
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Αποδοτικότητα της μετάγγισης αιμοπεταλίων σε ασθενείς με αιματολογική νεοπλασία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2933287
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μέλλιος Ζώης
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Ορθογραφικά λάθη παιδιών με δυσλεξία συγκριτικά με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2933183
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Τζιγκουνάκη Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

8. Η Μουσικοθεραπεία σε παιδιά με νοητική αναπηρία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2933154
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ρουμελιώτη Ευσταθία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Έμφυλοι ρόλοι και σχολική κοινότητα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2933179
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Χαλιώτη Βασιλεία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

10. Ανάλυση και μελέτη της έκφρασης σε καρκινικά κύτταρα, νέων εναλλακτικών μεταγράφων του γονιδίου BIRC5 με χρήση μεθοδολογίας αλληλούχησης επόμενης γενιάς.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2933072
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αδάμ Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Μελέτη της έκφρασης εναλλακτικών μεταγράφων της RNase κ στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2932756
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ποταμού Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. Επίδραση της βιταμίνης D σε σηματοδοτικούς μηχανισμούς κατά τη νευροδιαβίβαση και τη γήρανση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2932089
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πλαστουργού Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ: ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2933117
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Τσιανάκα Αργυρώ
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

14. H ανώμαλη γονιμοποίηση εμβρύων μετά από εφαρμογή της ICSI τεχνικής και η συσχέτισή της με παραμέτρους σπερμοδιαγράμματος: μια αναδρομική μελέτη παρατήρησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2933196
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καράντζαλη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Ποιότητα ζωής και κόστος αποκατάστασης ασθενών μετά από ακρωτηριασμό άκρου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2933082
Μονάδα:
Τμήμα Νοσηλευτικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Στούκα Χρυσούλα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Σύγκριση αλληλεπίδρασης μέσω κινήσεων κεφαλής και χειρονομιών για την επιλογή στόχων στην οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μέτρηση απόδοσης σε αθλητές και ασθενείς μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο κατά την αποκατάσταση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2933016
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση και Αποκατάσταση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πέτρου Δήμος-Δαυίδ
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

17. Βελτιστοποίηση του λόγου σήματος προς θόρυβο στην εντοπισμένη In - Vivo μαγνητική φασματοσκοπία πρωτονίων και της ακρίβειας της ταυτόχρονης ποσοτικοποίησης της λιπώδους διηθήσεως και της εναπόθεσης σιδήρου στο ήπαρ

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2932842
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Συγγραφέας:
Γκότσης Δημοσθένης-Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin (Dioscoreaceae): Φαρμακογνωστική μελέτη & Ανάπτυξη ζωικού προτύπου ακμής για τον έλεγχο θεραπευτικών παραγόντων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2933164
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοσμητολογία-Δερματοφαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λαδόπουλος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

19. Μεθοδολογία αποτίμησης της σεισμικής διακινδύνευσης, διαχείρισης της σεισμικής κρίσης και ενίσχυσης της ασφάλειας σε σχολικά κτίρια. Εφαρμογή στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2933013
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρατζέτζου Άννα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. Αντικοινωνική συμπεριφορά των εφήβων: ιστορική ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2933007
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Ανάπτυξης της Εφηβικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μόνου Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες