Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Ιωάννης Αθ. Κατσαμένης

Μητρώο uoadl:250389
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Γεώργιος Ηλ. Λεκκός

Μητρώο uoadl:250388
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Νικόδημος Ι. Κατσαράκης, Διάκονος Σιναϊτης

Μητρώο uoadl:250387
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Ευθύμιος Γ. Καβαθάς Διάκονος

Μητρώο uoadl:250386
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Δημήτριος Ιω. Πασπάλης

Μητρώο uoadl:250384
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Κωνσταντίνος Π. Χαντζής

Μητρώο uoadl:250383
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Αχιλλεύς Ιω. Μαλαμίδης

Μητρώο uoadl:250382
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Σωτήριος Ι. Οικονόμου

Μητρώο uoadl:250381
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Κωνσταντίνος Α. Βαρατάσης

Μητρώο uoadl:250380
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Στυλιανός Κ. Κοφινιώτης

Μητρώο uoadl:250379
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Νικόλαος Γ. Ζωγραφάκης

Μητρώο uoadl:250378
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Παναγιώτης Στ. Γεωργιάδης

Μητρώο uoadl:250377
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Ευρυπίδης Α. Μακρής

Μητρώο uoadl:250376
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Ιωάννης Δ. Πάλλας

Μητρώο uoadl:250375
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Ιορδάνης Λεοντιάδης

Μητρώο uoadl:250374
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Βασίλειος Γ. Πιπερίδης

Μητρώο uoadl:250373
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Ιωάννης Π. Καμπάνης

Μητρώο uoadl:250372
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Ζαννής Λ. Μπίστης

Μητρώο uoadl:250371
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Δημήτριος Α. Πασχαλόπουλος

Μητρώο uoadl:250370
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Κωνσταντίνος Α. Πασχαλόπουλος

Μητρώο uoadl:250369
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο