Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Les lampes corinthiennes de Kritika

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2932271
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Platon Petridis
Έτος δημοσίευσης:
1992

2. Das frühchristliche Delphi. Die keramischen Zeugnisse

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2932269
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Platon Petridis
Έτος δημοσίευσης:
1996

3. Delphes dans l’Antiquité tardive : première approche topographique et céramologique

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2932266
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Platon Petridis
Έτος δημοσίευσης:
1997

4. Constantinopla/Estambul Constantinopolis, Byzantion

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2932264
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Platon Petridis
Έτος δημοσίευσης:
1998

5. Les ateliers des potiers à Delphes à l’époque paléochrétienne

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2932261
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Platon Petridis
Έτος δημοσίευσης:
1998

6. Échanges et imitations dans la production des lampes romaines et paléochrétiennes en Grèce Centrale

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2932258
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Platon Petridis
Έτος δημοσίευσης:
2000

7. Εισαγωγές αττικής κεραμεικής στους Δελφούς κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2932251
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Πλάτων Πετρίδης
Έτος δημοσίευσης:
2001

8. Αteliers de potiers protobyzantins à Delphes

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2932248
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Platon Petridis
Έτος δημοσίευσης:
2003

9. Delphes, Castorion, Castri : l’histoire d’une évolution urbaine ou d’une confusion linguistique ?

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2932246
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Platon Petridis
Έτος δημοσίευσης:
2003

10. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις της πρώιμης βυζαντινής περιόδου στους Δελφούς

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2932244
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Πλάτων Πετρίδης
Έτος δημοσίευσης:
2004

11. Un exemple d’architecture civile en Grèce : les maisons protobyzantines de Delphes (IVe–VIIe s.)

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2932239
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Platon Petridis
Έτος δημοσίευσης:
2005

12. Από την Πυθία στην Αθανασία: οι Δελφοί της Ύστερης Αρχαιότητας υπό το φως των νέων ανασκαφικών δεδομένων

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2932235
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Πλάτων Πετρίδης
Έτος δημοσίευσης:
2006

13. Relations between pottery workshops in the Greek mainland during the Early Byzantine period

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2932232
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Platon Petridis
Έτος δημοσίευσης:
2007

14. Ancient DNA extraction and amplification of human bone samples from the area of Delphi: a pilot case study

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2932230
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
K. Koniavitou
Chr. Kroupis
A. Kapsalis
L. Karali
P. Petridis
F. Mavridis
Έτος δημοσίευσης:
2008

15. Παρατηρήσεις στις πόλεις και τις αστικές οικίες της Ύστερης Αρχαιότητας στον ελλαδικό χώρο

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2932223
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Πλάτων Πετρίδης
Έτος δημοσίευσης:
2008

16. Les productions protobyzantines de céramique peinte en Grèce Continentale et dans les îles

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2932220
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Platon Petridis
Έτος δημοσίευσης:
2009

17. Μάργαρον ἐς χεῖρας τὰς ἐμὰς τῇ προτεραίᾳ ἐμπέπτωκεν : Η λεοπάρδαλη των Δελφών και τα αντικείμενα μικροτεχνίας από μάργαρο

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2932212
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Πλάτων Πετρίδης
Έτος δημοσίευσης:
2009

18. A New Approach to an Old Archaeological Site: the Case of Delphi

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2932209
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Platon Petridis
Έτος δημοσίευσης:
2009

19. Ρωμαϊκά και πρωτοβυζαντινά εργαστήρια κεραμικής στον ελλαδικό χώρο

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2932206
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Πλάτων Πετρίδης
Έτος δημοσίευσης:
2010

20. La redécouverte de Delphes protobyzantine

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2932204
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Platon Petridis
Kalliopi Dimou
Έτος δημοσίευσης:
2011