Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Οικονομική κρίση και θρησκευτικότητα - κοινωνιολογική διερεύνηση

Σύνολο ερευνητικών δεδομένων uoadl:2937008
Μονάδα:
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
Συγγραφείς:
Νικόλαος Δεναξάς
Έτος δημιουργίας:
2021

2. Κρίση, θρησκεία και οικογενειακός θεσμός: επίκαιροι προβληματισμοί σε καιρούς πολιτικής ορθότητας

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2937010
Μονάδα:
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
Συγγραφείς:
Νικόλαος Δεναξάς
Έτος δημοσίευσης:
2020

3. How poverty effects on religiosity - aspects from the Greek debt crisis

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2937006
Μονάδα:
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
Συγγραφείς:
Nikolaos Denaxas
Έτος δημοσίευσης:
2018

4. The Thucydidean Legacy of Systemic Geopolitical Analysis and Structural Realism

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2936744
Μονάδα:
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Ioannis Mazis
Markos Troulis
Xanthippip Domatioti
Έτος δημοσίευσης:
2019

5. Application of Systemic Geopolitical Analysis: The compound geopolitical indicator of the energy reserves and their distribution in the Geopolitical Complex of the Arctic Ocean

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2936735
Μονάδα:
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Ioannis Mazis
Xanthippi Domatioti
Agis-Georgios Digkas
Panagiotis Karampoulis
Έτος δημοσίευσης:
2019

6. Η Αιγιακή πολιτική της Ελλάδος κατά τη μεταψυχροπολεμική περίοδο

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2936732
Μονάδα:
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Ιωάννης Μάζης
Μάρκος Τρούλης
Έτος δημοσίευσης:
2019

7. The Mediterranean-Balkans-Middle East Complexandthe Western Strategy in the Greek-Turkish Conflict (elements of Power and Law)

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2936726
Μονάδα:
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Ioannis Mazis
Έτος δημοσίευσης:
2021

8. Systemic Analysis in Geopolitics and IR Theory

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2936724
Μονάδα:
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Ioannis Mazis
Markos Troulis
Xanthippi Domatioti
Έτος δημοσίευσης:
2020

9. Γεωπολιτική Ανάλυση στο Ενεργειακό Σύμπλοκο της Ανατολικής Μεσογείου

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2936722
Μονάδα:
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Ιωάννης Μάζης
Γεώργιος-Αλέξανδρος Σγούρος
Έτος δημοσίευσης:
2020

10. Greece's Aegean Policy in the Post-Cold War Period II

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2936716
Μονάδα:
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Ioannis Mazis
Markos Troulis
Έτος δημοσίευσης:
2020

11. Ὁ Γέρων Ἱερόθεος (1762-1814). Ἡ πολιτεία τοῦ κτίτορος τῆς Ἱ. Μονῆς Προφήτου Ἠλιοὺ Ὕδρας καὶ κριτικὴ ἔκδοση τοῦ Βίου του

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2936298
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης
Έτος δημοσίευσης:
2000

12. Ἑρμηνεία σύντομος εἰς τὴν καθ' ἡμᾶς μουσικὴν Παχωμίου μοναχοῦ. Είσαγωγή-Κριτικὴ ἔκδοση-Σχόλια: Ἀχιλλεὺς Γ. Χαλδαιάκης

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2936296
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης
Έτος δημοσίευσης:
2015

13. Ὁ πολυέλεος Παρθενίου ἱερομονάχου τοῦ Μετεωρίτου

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2936294
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης
Έτος δημοσίευσης:
2014

14. Βυζαντινομουσικολογικά, τόμος Γ΄, Μελοποιία

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2936292
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης
Έτος δημοσίευσης:
2014

15. Βυζαντινομουσικολογικά. τόμος Β΄, Ἱστορία

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2936289
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης
Έτος δημοσίευσης:
2014

16. Βυζαντινομουσικολογικά, τόμος Α΄, Θεωρία

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2936287
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης
Έτος δημοσίευσης:
2014

18. Ο πολυέλεος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2936281
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης
Έτος δημοσίευσης:
2003

19. miR-15a-5p, A Novel Prognostic Biomarker, Predicting Recurrent Colorectal Adenocarcinoma

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2936258
Μονάδα:
Τμήμα Βιολογίας
Συγγραφείς:
Christos K. Kontos
Panagiotis Tsiakanikas
Margaritis Avgeris
Iordanis N. Papadopoulos
Andreas Scorilas
Έτος δημοσίευσης:
2017

20. Uncovering the clinical utility of miR-143, miR-145 and miR-224 for predicting the survival of bladder cancer patients following treatment

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2936257
Μονάδα:
Τμήμα Βιολογίας
Συγγραφείς:
Margaritis Avgeris
Konstantinos Mavridis
Theodoros Tokas
Konstantinos Stravodimos
Emmanuel G. Fragoulis
Andreas Scorilas
Έτος δημοσίευσης:
2015