Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Πρακτικά του Α' διεθνούς συνεδρίου για τον Δημόκριτο. 25 αιώνες από τη γέννηση του φιλοσόφου (Τόμος 1)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001830
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά του Α' διεθνούς συνεδρίου για τον Δημόκριτο. 25 αιώνες από τη γέννηση του φιλοσόφου (Τόμος 1)
Εκδότης:
Διεθνές Δημοκρίτειο Ίδρυμα
Έτος έκδοσης:
1984
Ταξιθετικός αριθμός:
182.7 Δημο ΔΣΔ1983 π 1984 1
Bib number:
42088

2. Πρακτικά του Α' διεθνές συνέδριο για τον Δημόκριτο. 25 αιώνες από τη γέννηση του φιλοσόφου (Τόμος 2)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001831
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά του Α' διεθνές συνέδριο για τον Δημόκριτο. 25 αιώνες από τη γέννηση του φιλοσόφου (Τόμος 2)
Εκδότης:
Διεθνές Δημοκρίτειο Ίδρυμα
Έτος έκδοσης:
1984
Ταξιθετικός αριθμός:
182.7 Δημο ΔΣΔ1983 π 1984 2
Bib number:
42088

3. Modellierung, simulation und Visualisierung von Prozessen in Bergbau und Bauwesen: Freiberger Forschungsforum 58. Berg - und Hüttenmännischer Tag 2007

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001882
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Modellierung, simulation und Visualisierung von Prozessen in Bergbau und Bauwesen: Freiberger Forschungsforum 58. Berg - und Hüttenmännischer Tag 2007
Εκδότης:
Technische Universität Bergakademie Freiberg
Έτος έκδοσης:
2007
Ταξιθετικός αριθμός:
624.151 BHT2007 m 2007
Bib number:
554109

4. Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Αθήνα 16-17 Δεκεμβρίου 1989. I. Γενική Γεωγραφία, II. Μαθηματική Γεωγραφία, III. Κλίμα, IV. Γεωμορφολογία, V. Ανθρωπογεωγραφία

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001892
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Αθήνα 16-17 Δεκεμβρίου 1989. I. Γενική Γεωγραφία, II. Μαθηματική Γεωγραφία, III. Κλίμα, IV. Γεωμορφολογία, V. Ανθρωπογεωγραφία
Εκδότης:
Αθανασόπουλος Σ.
Παπαδάμης Σ. και Σία Ε.Ε.
Έτος έκδοσης:
1989
Ταξιθετικός αριθμός:
910 ΠΓΣ1989 δ 1989
Bib number:
435670

5. Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, (Αθήνα, 1-2-3 Απριλίου 1993), IΙ. Γεωμορφολογία ΙΙΙ. Μαθηματική Γεωγραφία Τόμος 2

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001894
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, (Αθήνα, 1-2-3 Απριλίου 1993), IΙ. Γεωμορφολογία ΙΙΙ. Μαθηματική Γεωγραφία Τόμος 2
Έτος έκδοσης:
1994
Ταξιθετικός αριθμός:
910 ΠΓΣ1993 π 1994 2
Bib number:
437012

6. Εκπαίδευση και αγορά εργασίας-απασχόληση και ο ρόλος του επαγγελματικού προσανατολισμού εν όψει της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς. Πρακτικά Γ' Πανελλήνιου Συνεδρίου Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001909
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκπαίδευση και αγορά εργασίας-απασχόληση και ο ρόλος του επαγγελματικού προσανατολισμού εν όψει της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς. Πρακτικά Γ' Πανελλήνιου Συνεδρίου Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού
Εκδότης:
Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης
Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.)
Έτος έκδοσης:
1991
Ταξιθετικός αριθμός:
371.425 ΠΣΣΠ1990 ε 1991
Bib number:
38912

7. Teaching dance = 7th International Conference on Dance Research, Portaria, 7-11 July 1993 = Η διδασκαλία του χορού: ερευνητικές ανακοινώσεις του 7ου διεθνούς συνεδρίου για την έρευνα του χορού, Πορταριά 1993 . -- τομ.2

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002094
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Teaching dance = 7th International Conference on Dance Research, Portaria, 7-11 July 1993 = Η διδασκαλία του χορού: ερευνητικές ανακοινώσεις του 7ου διεθνούς συνεδρίου για την έρευνα του χορού, Πορταριά 1993 . -- τομ.2
Εκδότης:
Διεθνής Οργάνωση Λαϊκής Τέχνης. Ελληνικό Τμήμα
Έτος έκδοσης:
1993
Ταξιθετικός αριθμός:
306.4846 ΔΣΕΧ1993 δ [1993;] 2
Bib number:
81333

8. «Τ' αδόνιν κείνον πού γλυκά θλιβάται»: εκδοτικά και ερμηνευτικά ζητήματα της δημώδους ελληνικής λογοτεχνίας στο πέρασμα από τον Μεσαίωνα στην Αναγέννηση (1400-1600): πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Neograeca Medii Aevi

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002159
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
«Τ' αδόνιν κείνον πού γλυκά θλιβάται»: εκδοτικά και ερμηνευτικά ζητήματα της δημώδους ελληνικής λογοτεχνίας στο πέρασμα από τον Μεσαίωνα στην Αναγέννηση (1400-1600): πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Neograeca Medii Aevi
Εκδότης:
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Έτος έκδοσης:
2002
Ταξιθετικός αριθμός:
888.09 ΔΣNMA1997 ακ 2002
Bib number:
204412

9. Το αρχαίο θέατρο σήμερα : διεθνές συνέδριο στους Δελφούς 18-22 Αυγούστου 1981

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002217
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το αρχαίο θέατρο σήμερα : διεθνές συνέδριο στους Δελφούς 18-22 Αυγούστου 1981
Έτος έκδοσης:
1984
Ταξιθετικός αριθμός:
792.0938 ΑΘΣ1981 1984
Bib number:
12794

10. II Διεθνής Συνάντηση Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, Δελφοί 15-20 Ιουνίου 1986

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002218
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Πρωτότυπος Τίτλος:
II Διεθνής Συνάντηση Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, Δελφοί 15-20 Ιουνίου 1986
Εκδότης:
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Έτος έκδοσης:
1989
Ταξιθετικός αριθμός:
792.0938 ΔΙΕ1986 1989 2
Bib number:
383222

11. III και IV Διεθνής Συνάντηση Αρχαίου Ελληνικού Δράματος

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002219
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Πρωτότυπος Τίτλος:
III και IV Διεθνής Συνάντηση Αρχαίου Ελληνικού Δράματος
Έτος έκδοσης:
1989
Ταξιθετικός αριθμός:
792.0938 ΔΙΕ1987-1988 1989 3,4
Bib number:
383223

12. VIII Διεθνής Συνάντηση Αρχαίου Ελληνικού Δράματος : "Θεατρική Ολυμπιάδα : διασχίζοντας τη χιλιετία", 22-27 Αυγούστου 1995 : πρακτικά συμποσίου

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002220
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Πρωτότυπος Τίτλος:
VIII Διεθνής Συνάντηση Αρχαίου Ελληνικού Δράματος : "Θεατρική Ολυμπιάδα : διασχίζοντας τη χιλιετία", 22-27 Αυγούστου 1995 : πρακτικά συμποσίου
Εκδότης:
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Έτος έκδοσης:
1998
Ταξιθετικός αριθμός:
792.0938 ΔΙΕ1995 1998 8
Bib number:
629183

13. Η μετάφραση του αρχαίου ελληνικού δράματος σε όλες τις γλώσσες του κόσμου

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002246
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η μετάφραση του αρχαίου ελληνικού δράματος σε όλες τις γλώσσες του κόσμου
Έτος έκδοσης:
1998
Ταξιθετικός αριθμός:
882.09000014 ΜΑΕ1995 1998
Bib number:
187348

14. Ιωάννης και Θεοδόσιος Ζυγομαλάς: Πατριαρχείο-Θεσμοί-Χειρόγραφα

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002312
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ιωάννης και Θεοδόσιος Ζυγομαλάς: Πατριαρχείο-Θεσμοί-Χειρόγραφα
Εκδότης:
Δαίδαλος
Έτος έκδοσης:
2009
Ταξιθετικός αριθμός:
888.5411 ΖυγΙ ΠερΣ ι 2009
Bib number:
591018

15. Διεθνής Συνάντηση Αρχαίου Ελληνικού Δράματος : Δελφοί 8-12 Απριλίου 1984, Δελφοί 4-25 Ιουνίου 1985

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002384
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διεθνής Συνάντηση Αρχαίου Ελληνικού Δράματος : Δελφοί 8-12 Απριλίου 1984, Δελφοί 4-25 Ιουνίου 1985
Εκδότης:
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Έτος έκδοσης:
1987
Ταξιθετικός αριθμός:
792.0938 ΔΙΕ 1984-1985 1987 1
Bib number:
383213

16. Η αρχαία σοφιστική

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002395
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η αρχαία σοφιστική
Εκδότης:
Καρδαμίτσα
Έτος έκδοσης:
1984
Ταξιθετικός αριθμός:
183.1 ΔΣΦ1982 α 1984
Bib number:
41518

17. Aristoteles' "Politik": akten de XI. Symposium Aristotelicum, Friedrichshafen/Bodensee, 25.8.-3.9.1987

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002397
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Aristoteles' "Politik": akten de XI. Symposium Aristotelicum, Friedrichshafen/Bodensee, 25.8.-3.9.1987
Εκδότης:
Vandenhoeck & Ruprecht
Έτος έκδοσης:
1990
Ταξιθετικός αριθμός:
320.01 ARI
Bib number:
41514

18. Πρακτικά Παγκοσμίου Συνεδρίου "Αριστοτέλης": Θεσσαλονίκη 7-14 Αυγούστου 1978 (τ.1)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002404
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά Παγκοσμίου Συνεδρίου "Αριστοτέλης": Θεσσαλονίκη 7-14 Αυγούστου 1978 (τ.1)
Εκδότης:
Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών
Έτος έκδοσης:
1981
Ταξιθετικός αριθμός:
185 ΠΡΑ
Bib number:
42142

19. Γλώσσα και πραγματικότητα

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002405
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γλώσσα και πραγματικότητα
Εκδότης:
Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία
Έτος έκδοσης:
1985
Ταξιθετικός αριθμός:
401 ΔΣΦ1984 γ 1985
Bib number:
448606

20. Aristotelian political philosophy (v. 2)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002412
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Aristotelian political philosophy (v. 2)
Εκδότης:
Διεθνές Κέντρον Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού και Κ.Β.
Έτος έκδοσης:
1995
Ταξιθετικός αριθμός:
320.01 ΔΣΕΦ1994 α/a 1995 2
Bib number:
41509