Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. On the commitment value and commitment optimal strategies in bimatrix games

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2216212
Μονάδα:
Τμήμα Μαθηματικών
Συγγραφείς:
Stefanos Leonardos
Costis Melolidakis
Έτος δημιουργίας:
2017

2. Internal Audit and Company Performance

Σύνολο ερευνητικών δεδομένων uoadl:2315960
Μονάδα:
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφείς:
Theodoros-Panagiotis Kostas
Έτος δημιουργίας:
2017

3. New insights into hydrothermal vent processes in the unique shallow-submarine arc-volcano, Kolumbo (Santorini), Greece

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2320621
Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Συγγραφείς:
Stephanos P. Kilias
Paraskevi Nomikou
Dimitrios Papanikolaou
Paraskevi N. Polymenakou
Athanasios Godelitsas
Ariadne Argyraki
Steven Carey
Platon Gamaletsos
Theo J. Mertzimekis
Eleni Stathopoulou
Joerg Goettlicher
Ralph Steininger
Konstantina Betzelou
Isidoros Livanos
Christos Christakis
Katherine Croff Bell
Michael Scoullos
Έτος δημοσίευσης:
2013

4. The role of nano-perovskite in the negligible thorium release in seawater from Greek bauxite residue (red mud)

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2320623
Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Συγγραφείς:
Platon N. Gamaletsos
Athanasios Godelitsas
Takeshi Kasama
Alexei Kuzmin
Markus Lagos
Theo J. Mertzimekis
Jörg Göttlicher
Ralph Steininger
Stelios Xanthos
Yiannis Pontikes
George N. Angelopoulos
Charalampos Zarkadas
Aleksandr Komelkov
Evangelos Tzamos
Anestis Filippidis
Έτος δημοσίευσης:
2016

5. Spectroscopic and nanoscale characterization of blue-coloured smithsonite (ZnCO3) from Lavrion historical mines (Greece)

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2320625
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Michail Samouhos
Janez Zavašnik
Alexander Rečnik
Athanasios Godelitsas
Elias Chatzitheodoridis
Yiannis Sanakis
Έτος δημοσίευσης:
2015

6. Mineral Surface Science and Nanogeoscience

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2320628
Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Συγγραφείς:
Athanasios Godelitsas (Guest Editor)
Έτος δημοσίευσης:
2017

7. Rideamus Igitur: Το Χιούμορ στη Λατινική Γραμματεία (Πρακτικά του Θ΄ Πανελληνίου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών Αθήνα, 19-22 Μαΐου 2011)

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2320633
Μονάδα:
Τμήμα Φιλολογίας
Συγγραφείς:
(Συλλογικό έργο) Επιμελητές έκδοσης:
Μαρία Βουτσίνου-Κικίλια,
Ανδρεας Ν. Μιχαλόπουλος,
Σοφία Γ. Παπαϊωάννου
Έτος δημοσίευσης:
2014

8. Μπορώ να επιθυμώ να είμαι αυλικός;

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2320659
Μονάδα:
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.)
Συγγραφείς:
Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης
Έτος δημοσίευσης:
2017

9. The Cultural Poetics of Terence's Literary Comedy

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2323417
Μονάδα:
Τμήμα Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Sophia Papaioannou
Έτος δημοσίευσης:
2013

10. test

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2325103
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
John Papadopoylos
Έτος δημοσίευσης:
2012

11. The Greek Dream by Monsieur de Choiseul: The Travels of a European of the Enlightenment. [Review of the Book: Le rêve grec de Monsieur de Choiseul Les voyages d'un européen des Lumières by Frédéric Barbier]

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2330031
Μονάδα:
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2017

12. Women entrepreneurs: ‘we cannot have change unless we have men in the room’

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2330032
Μονάδα:
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2013

13. Interacting, sharing and bonding: ‘notes of personal experience’ by nineteenth-century women travellers

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2330579
Μονάδα:
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2016

14. Το Ανεκμετάλλευτο Κοινωνικό Κεφάλαιο του Αθλητισμού: Η Γυναίκα Αθλήτρια (Δεύτερη Έκδοση)

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2332533
Μονάδα:
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2017

15. Gender, Volunteerism and Military Hospitals: War Nurses, Educators and Philanthropists of the Nineteenth-Century

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2332707
Μονάδα:
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2017

16. The Multiethnic Slavery Institution through the Eyes of Western Women and 'the real position of women in the religious system of Islam' (Second Edition)

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2332844
Μονάδα:
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2017

17. The Greek Experience: Outstanding Women in the Social Space of Sport

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2332855
Μονάδα:
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
, Stiliani Chroni
Έτος δημοσίευσης:
2016

18. Ελληνισμός, Υποδούλωση, Τρομοκρατία και Δουλεία: Αφηγήσεις Δυτικών Περιηγητριών (HELLENISM, SUBJUGATION, TERRORISM AND SLAVERY: Personal Accounts by Western Women Travelers)

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2332859
Μονάδα:
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2016

19. The Digital Skills Crisis: Engendering Technology – Empowering Women in Cyberspace

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2332863
Μονάδα:
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Nancy Pascall
Έτος δημιουργίας:
2020

20. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2332882
Μονάδα:
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
, Σοφία Παπαδοπούλου
Έτος δημοσίευσης:
2015