Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. 'Εκβαση των νεογνών που διακομίζονται σε ΜΕΝΝ στην Αττική και παράγοντες που την επηρεάζουν

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305549
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μούσκου Στέλλα
Έτος εκπόνησης:
2015

2. Η συσχέτιση του insulin-like growth factor binding protein-1 (IGFBP-1) με τον πρόωρο τοκετό και την πρόωρη ρήξη των υμένων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305560
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καλογήρου Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2012

3. Προσδιορισμός γονότυπου HPV ιού στο δέρμα των παιδιών με τη μοριακή τεχνική άμεσης ανάλυσης αλληλουχιών DNA (Direct Sequencing Analysis). Συσχέτιση γονότυπου με την κλινική προσβολή, τον τρόπο μετάδοσης και την ηλικία.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305564
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γιαννάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2013

4. H εφαρμογή της προκαλτσιτονίνης στη διαγνωστική των λοιμώξεων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305574
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κουτρούλης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2015

5. Αγγειογενετικοί παράγοντες (αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας, πλακουντιακός αυξητικός παράγοντας) στο αμνιακό υγρό δευτέρου τριμήνου κύησης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305582
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαποστόλου Θαλής-Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2013

6. Αιτιολογική διερεύνηση ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού σε παιδιά με τη χρήση μικροσυστοιχιών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305594
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κουνή Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2014

7. Ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας για την ανίχνευση μεταλλάξεων και πολυμορφισμών σε DNA και RNA

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305662
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πούλου Μυρτώ
Έτος εκπόνησης:
2013

8. Ανι?χνευση μοριακω?ν διαταραχω?ν σε γυναι?κες με πρω?ιμη ωοθηκικη? ανεπα?ρκεια

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305673
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σέττας Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2015

9. Ανίχνευση μεταλλάξεων στο γονίδιο του παράγοντα VIII σε παιδιά με βαριά αιμορροφιλία Α

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305694
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καψιμάλη Ζωή
Έτος εκπόνησης:
2013

10. Ανίχνευση πρωτεωμικών δεικτών πρώιμης διάγνωσης προεκλαμψίας και IUGR

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305698
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπαγιώκος Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2014

11. Ανίχνευση υπομικροσκοπικών χρωμοσωμικών διαταραχών σε ασθενείς με νοητική υστέρηση αγνώστου αιτιολογίας με τη μέθοδο των μικροσυστοιχιών γενωμικού συγκριτικού υβριδισμού (array-CGH)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305706
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γιαννίκου Κρινιώ
Έτος εκπόνησης:
2014

12. Ανίχνευση φορέων νωτιαίας μυϊκής ατροφίας με ποσοτικό pcr στο γενικό πληθυσμό

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305708
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κωνσταντινίδης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2013

13. Ανοσολογική διερεύνηση των παιδιών με κοιλιοκάκη

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305753
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κρινή Μαρουδιά
Έτος εκπόνησης:
2014

14. Αξιολόγηση νεότερων βιοχημικών δεικτών σε παιδιά με καρκίνο και εμπύρετη ουδετεροπενία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305788
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ορφανάκου Αρχοντούλα
Έτος εκπόνησης:
2013

15. Αξιολόγηση της επίδρασης ανοσοτροποποιητικής θεραπείας σε πειραματικό μοντέλο φλεγμονής κατά τη διάρκεια της κύησης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305798
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πολύζου Ηλέκτρα
Έτος εκπόνησης:
2014

16. Αξιολόγηση της παροχής υπηρεσίας κλινικής γενετικής στον τομέα των σπανίων δυσμορφικών συνδρόμων σε ένα ελληνικό τμήμα κλινικής γενετικής

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305809
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ντούζγου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2015

17. Απομόνωση και εξωσωματικός (ex vivo) πολλαπλασιασμός στρωματικών στελεχιαίων κυττάρων από τον ανθρώπινο μυελό των οστών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305830
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Θεοδοσάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2013

18. Απομόνωση καλλιέργεια και χαρακτηρισμός μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων από διάφορες πηγές από τον άνθρωπο και το ποντίκι

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305832
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κατσάρα Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2014

20. Αποτύπωση προσδιοριστικών παραγόντων σε παχύσαρκα παιδιά. Διαμόρφωση προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305841
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου Αννα
Έτος εκπόνησης:
2013