Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Βαρυκεντρικές υποδιαιρέσεις, σμήνη και απαρίθμηση μεταθέσεων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308753
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σαββίδου Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2013

2. Βελτιστοποίηση Στοχαστικών Συστημάτων και Εφαρμογές

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308755
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καναβέτας Οδυσσέας
Έτος εκπόνησης:
2014

3. Γεωμετρικές μέθοδοι στη θεωρία ομάδων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308784
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ψάλτης Προκόπης
Έτος εκπόνησης:
2012

4. Γεωμετρική Μελέτη Λύσεων Ελλειπτικών Συστημάτων Μεταβολικής Δομής με Δυναμικά Αλλαγής Φάσεων και Σχετικά Προβλήματα Ελαχιστικών Επιφανειών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308787
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φαλιάγκας Απόστολος
Έτος εκπόνησης:
2016

5. Γεωμετρία των l_q κεντροειδών σωμάτων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308789
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σταυρακάκης Παντελής
Έτος εκπόνησης:
2014

6. Γεωμετρία τών ισοτροπικών λογαριθμικά-κοίλων μέτρων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308791
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βριτσίου Βεατρίκη-Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2013

7. Διασπάσεις Ομάδων και Σχεδόν Ισομετρίες

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308810
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαννουδοβαρδή Μάρθα - Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2015

8. Διδιαστατότητα: Θεωρία και Αλγοριθμικές Εφαρμογές

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308818
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουτσώνας Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2014

9. Επιστημικές τροπικές λογικές δίχως επίγνωση της άγνοιας. Γνωσιακές δομές, και επεκτάσεις με εκτίμηση και πληροφόρηση.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308878
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζήκος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2012

10. Η ανθυφαιρετική φύση των μαθημάτων στον Πλάτωνα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308922
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λαμπρινίδης Διονύσιος
Έτος εκπόνησης:
2015

11. Η Μαθηματική Ερμηνεία της Έννοιας της Δόξας στην Πλατωνική Φιλοσοφία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308936
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπίρμπα-Παππά Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2011

12. Η σχέση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης με την τελικά περιοδική ανθυφαίρεση στα αρχαία ελληνικά Μαθηματικά.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308942
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τασσόπουλος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2016

13. Θέματα της εργοδικής θεωρίας Ramsey

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308961
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουτσογιάννης Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2011

14. Κλασικές θέσεις κυρτών σωμάτων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308976
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαρκεσίνης Ελευθέριος
Έτος εκπόνησης:
2015

15. Μεικτά προβλήματα συνοριακών τιμών στη σκέδαση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από χειρόμορφα υλικά

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309005
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σκουρογιάννης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2014

16. Μερικές διαφορικές εξισώσεις και προβλήματα αλλαγής φάσεων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309148
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δάμιαλης Απόστολος
Έτος εκπόνησης:
2012

17. Μερικές διαφορικές εξισώσεις και προβλήματα της επιστήμης των υλικών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309150
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αργυροπούλου Ευτυχία
Έτος εκπόνησης:
2014

18. Μη γραμμικά συστήματα ελλειπτικών περικών διαφορικών εξισώσεων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309168
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατζουράκης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2012

19. Μοναδιαία δευτεροβάθμια λογική και παραμετρική πολυπλοκότητα σε δομές φραγμένου δεντροπλάτους

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309188
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καλαντζή Λαμπρινή
Έτος εκπόνησης:
2013

20. Ομοιόμορφα κατανεμημένες ακολουθίες ως προς αναλλοίωτα μέτρα και πυκνότητα μέτρων Radon

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309242
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεωργόπουλος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2012