Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Ανάπτυξη καινοτομικών διδακτικών παρεμβάσεων για την κατανόηση των επικίνδυνων φυσικών φαινομένων και διαχείριση αυτών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316052
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χαλαζιά Ανδριανή
Έτος εκπόνησης:
2016

2. Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων σε νησιωτικές περιοχές: Η περίπτωση της Σύρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316231
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σκουλάτος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2016

3. Ασφαλείς καταυλισμοί. Κατευθύνσεις και οδηγίες για τη διαμόρφωση ασφαλών καταυλισμών για τη στέγαση πληγέντων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316433
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παππά Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2016

4. Διερεύνηση βαθμού ετοιμότητας και σχετικών εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού των δημόσιων νοσοκομείων στην διαχείρηση φυσικών καταστροφών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316821
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μακρή Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2016

5. Εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας: δράσεις και συνεισφορά

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317063
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δημοπούλου Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2016

6. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διαχείριση Κινδύνων - Κρίσεων στη Σχολική Μονάδα: Γνώσεις και Απόψεις των Εκπαιδευτικών για το Σχεδιασμό Ετοιμότητας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στη Σχολική τους Μονάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317086
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γαζής Πάνος
Έτος εκπόνησης:
2016

7. Εκπαίδευση Μεταναστών και πολιτικές ένταξης τους στην Ελλάδα- Σύγκριση θεσμικού πλαισίου Ελλάδας και Μ. Βρετανίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317089
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τέγος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2016

8. Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου – Μελέτη Περίπτωσης Κτήριο Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Χρήστου Λαδά 6

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317104
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βορτελίνος Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2016

9. Εξέλιξη και τάσεις της βιβλιογραφίας στην έρευνα των φυσικών καταστροφών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317285
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γαλαζούδη Ερασμία
Έτος εκπόνησης:
2016

10. Επιπτώσεις των ηφαιστειακών αερίων στην υγεία και το περιβάλλον

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317347
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σαμαρά Άννα
Έτος εκπόνησης:
2016

11. Επιχειρησιακός σχεδιασμός σε θέματα πολιτικής προστασίας και ο ρόλος των επιχειρησιακών ασκήσεων με έμφαση στο τοπικό επίπεδο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317382
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βασιλάκη Στυλιανή
Έτος εκπόνησης:
2016

12. Η αντίδραση του Κρατικού Μηχανισμού σε Τοπικό, Περιφερειακό και Κεντρικό Επίπεδο μετά το Σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015 (Μ: 6,1) στο νησί της Λευκάδας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317596
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ψαρρής Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2016

13. Η επίδραση της ποιότητας του περιβάλλοντος στην ανθρώπινη ζωή και η Έξυπνη Πόλη.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317705
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δαμίγου Αντωνία
Έτος εκπόνησης:
2016

14. Η Συμβολή των Διαδικτυακών Κοινωνικών Δικτύων (Social Media) στην Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317869
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καλογιαννίδου Μυρσίνη-Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2016

15. Ηφαίστειο Νισύρου: Επικινδυνότητα και Διαχείριση Ηφαιστειακού κινδύνου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317943
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χατζηφώτη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2016

16. Ιστορικά Κτήρια Διοίκησης ΑΕΙ. Ο ρόλος του αυτοδιοίκητου των ΑΕΙ στην οργάνωση για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Μελέτη περίπτωση Κεντρικό Κτίριο Προπυλαίων ΕΚΠΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318019
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σακκάτος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2016

17. Κατάρτιση σχεδίου μετριασμού της αστικής θερμικής νησίδας στην Αθήνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318102
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παππά Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2016

18. Μετα-πυρική διαχείριση πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή της Νεάπολης, Λακωνίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318894
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μήλιος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2016

19. Μετανάστευση και κοινωνία των πολιτών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318927
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αθανασιάδου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2016

20. Ο σεισμός της Κεφαλονιάς και η συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων σε αυτόν

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319207
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαρλάμος Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2016