Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡ. 36 ΠΚ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΙΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2332913
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Περράκης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Το κατ' εξακολούθηση έγκλημα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673283
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βλαμάκη Ζαχαρούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. Τα νεότερα μοντέλα αναμόρφωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673337
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καγκλή Αργυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. Οι Διατάξεις του Ν. 4139/2013 για τους Εξαρτημένους Χρήστες και η Αξιολόγηση της Εφαρμογής τους.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2680647
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σακκάς Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Κριτική του θεσμού της φυλακής και οι αιτίες της ανθεκτικότητάς της στο χρόνο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2690412
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κούκου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Η Δικαστική Άφεση της ποινής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2691953
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παύλου Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Η Θεραπευτική Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Ναρκωτικές Ουσίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694405
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαγιαννόπουλος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

8. Η γυναικεία εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της στην ελληνική και άλλες έννομες τάξεις.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707501
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σοφιανοπούλου Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ (ΑΡΘΡΟ 100 ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ) ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2711479
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καλλίτσης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων: Εσωτερικό Δίκαιο και Διεθνή Κείμενα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716734
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καλογεράκης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Εγκληματολογικές προσεγγίσεις. Η ανάπτυξη και απόδοση της σεξουαλικής βίας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2754641
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πάνου Κατερίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. «Ο μειωμένος καταλογισμός στο Ποινικό Δίκαιο. Οι ειδικές περιπτώσεις των κωφαλάλων, του βρασμού ψυχικής ορμής και της παιδοκτονίας.»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2857963
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γκούνη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. Το ηλεκτρονικό έγκλημα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2858003
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ντζούρας Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

14. Σωματεμπορία (“Human Trafficking for sexual exploitation”): το Φαινόμενο, ο Τυπικός Κοινωνικός Έλεγχος και τα Ζητήματα Αποκατάστασης και Αρωγής του Θύματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2862112
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γκίνη Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

15. Δράστες Σεξουαλικών Εγκλημάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2862735
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δεμέστιχα Τίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

16. Μέτρα θεραπείας πασχόντων από ψυχική-διανοητική διαταραχή (άρθρα 69 επ. ΠΚ) υπό το πρίσμα της Δικαστικής Ψυχιατρικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863095
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Θεοδώρου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. Τα εγκλήματα μίσους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863098
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τουλουπάκη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

18. Η εμπορία οργάνων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863226
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπούλια Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

19. «ONLINE GROOMING» : ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863286
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δοροβίτσα Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

20. Η απεξάρτηση στο σωφρονιστικό σύστημα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863670
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βλαχοπάνου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία