Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. H αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των Κρατών Μελών: περιεχόμενο και όρια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942924
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αλεξανδράτου-Κουρέλη Παρασκευή-Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Random quantum states and random matrix theory techniques in quantum information theory

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942912
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λούβαρης Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Υπογλώσσιο νεύρο, ανατομία, ανατομικές παραλλαγές και κλινική σημασία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942777
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ανατομία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μανώλη Αρεζίνα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Ταυτίζεται πάντα η οριακή διαταραχή προσωπικότητας κατά DSM-5 με την οριακή οργάνωση κατά Kernberg; Στάθμιση του ερωτηματολογίου οργάνωσης της προσωπικότητας IPO-GR (Inventory of Personality Organization, IPO)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942758
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κούστα Δανάη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Στάθμιση του δείκτη σοβαρότητας οριακής διαταραχής προσωπικότητας, BPDSI-IV, μελέτη της αξιοπιστίας μεταξύ εξεταστών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942728
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σουλτάνη Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Υδατικοί Πόροι: Η Γεωλογική και Νομική Διάσταση της Χρήσης τους

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2942723
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γερασίδη Ασημίνα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Αγχώδεις και καταθλιπτικές εκδηλώσεις σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942719
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Συκκά Ερμιόνη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Comparison of the decays B→J/ψK, J/ψ → μμ and B→ μμK with the CMS experiment at CERN LHC

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942691
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μελαχροινός Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Ανατομικές παραλλαγές εν τω βάθει μηριαίας αρτηρίας και λήψη προσθιοπλάγιου κρημνού μηρού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942680
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ανατομία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τζούμα Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Από τον θρίαμβο στη διάσπαση. Αιτίες των ενδοκυβερνητικών διαφωνιών στην Ένωση Κέντρου (1964-1965)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942656
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: ελληνοβενετικός, οθωμανικός, νεότερος ελληνικός κόσμος
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σταθόπουλος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

11. Μαθηματική προτυποποίηση της Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως: Μια προσέγγιση της ανάλυσης και πρόβλεψης γεωπολιτικού ρίσκου με την χρήση ποσοτικών μεθόδων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2942636
Μονάδα:
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Δήγκας Άγις-Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

12. Η χαρισματικότητα στη σχολική τάξη: Αναγνώριση των χαρισματικών μαθητών και υποστήριξη των εκπαιδευτικών τους αναγκών με διαφοροποιημένη διδασκαλία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942631
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστημών της Αγωγής
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Καρούσου-Κοκκοσιέλη Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

13. Oριακή Διαταραχή Προσωπικότητας: Παράγοντες που σχετίζονται με την πρόωρη αποχώρηση από την θεραπεία, ελλείμματα στις επιτελικές λειτουργίες, και οργάνωση προσωπικότητας κατά το Inventory of Personality Organisation.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942601
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κόκκορης Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. The role of hypothalamic inflammation in diet-induced obesity and its association with cognitive and mood disorders

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942595
Μονάδα:
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Διονυσοπούλου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Οι κληρικοί της κωμωδίας Chrysis του Aenea Silvius Piccolomini: προσλήψεις από τη Ρωμαϊκή Κωμωδία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942593
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Πολιτισμός
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ντίκος Ευθύμιος
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

16. Ανατομική μελέτη των στεφανιαίων αγγείων και παραλλαγές αυτών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942559
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ανατομία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γιαννακοπούλου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

17. Η ευγένεια στην οικογένεια: Η περίπτωση των αιτημάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942543
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γλωσσολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σάρρα Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

18. "Το Τόξο και η Λύρα" : Ρητορική και Εικονοποιία στις Ωδές του Ανδρέα Κάλβου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942521
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Σιγιάννη Λαμπρινή
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

19. Αναδρομική μελέτη των θυρεοειδοπαθειών στον ελληνικό πληθυσμό, ως αποτέλεσμα ανοσοθεραπείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2941912
Μονάδα:
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κοντού Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

20. Διαπροσωπικές σχέσεις - Τύποι δεσμού και ψυχική υγεία σε άτομα με αυτοάνοσα νοσήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2941873
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αρβανιτάκη Ευανθία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας