Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. FINITE TYPE INVARIANTS FOR KNOTOIDS

Διπλωματική Εργασία uoadl:2919730
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μανουράς Μανούσος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Μία εισαγωγή στις Τριγωνισμένες Κατηγορίες και το Θεώρημα Αναπαραστασιμότητας του Brown

Διπλωματική Εργασία uoadl:2919561
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μιχαήλ Γεωργίου
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Προσθετική θεωρία αριθμών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2919495
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ηλιόπουλος Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Μεθοδολογίες υπολογισμού διγραμμικών μορφών και εφαρμογές

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2918920
Μονάδα:
Τμήμα Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ρούπα Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. LITERATURE REVIEW OF CAUSAL INFERENCE WITH THE USE OF STRUCTURAL CAUSAL MODELS (SCM)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2918381
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αναστασιος Διονυσοπουλος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Numerical methods for Shallow Water Equations

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2918343
Μονάδα:
Τμήμα Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουνάδης Γρηγόριος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Splitting Theorems for Semi-Riemannian Manifolds

Διπλωματική Εργασία uoadl:2916861
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ντούλιος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Αναπαραστάσεις της Schur άλγεβρας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2916015
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ευαγγέλου Χαράλαμπος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Η επίλυση μαθηματικού προβλήματος στα σχολικά εγχειρίδια μαθηματικών Κύπρου και Ελλάδας για τις τρεις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2898858
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραπάνου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Οι ανάγκες των μαθητών για επάρκεια, αυτονομία και σύνδεση μέσα στο πλαίσιο εργασιών του ομίλου δημιουργικής απασχόλησης Euromath.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2898816
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χάχαλη Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Discrete time convolutions and elements of Markov renewal theory

Διπλωματική Εργασία uoadl:2898647
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κορδαλής Λεωνίδας
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. APPROACHES TO THE THEORY OF AGGREGATION

Διπλωματική Εργασία uoadl:2898139
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοκονέζη Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Ticket Queues - Modeling, Analysis and Strategic Customer Behavior

Διπλωματική Εργασία uoadl:2897937
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παλαμίδα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. Μη Λεκτικές Όψεις Διδακτικών πρακτικών Μαθηματικής Επιχειρηματολογίας στο Γυμνάσιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2897789
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαννικοπούλου Χρυσάνθη
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. Σύγχρονα Συστήματα Κρυπτογράφησης με Εφαρμογή στα Κρυπτονομίσματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2897761
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατωπόδης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. Μπεϋζιανή συμπερασματολογία σε προβλήματα νανομετρολογίας επιφανειών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2897392
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσιλίδου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Στοχαστική Ανάλυση επιφανειών με τραχύτητα με χρήση Μαρκοβιανών προτύπων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2897386
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σαρίδης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. Κρυμμένα Μαρκοβιανά Μοντέλα και Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα μέσω Θεωρίας Γράφων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2897107
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χριστάκης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

19. Topics of the Calculus of Variations

Διπλωματική Εργασία uoadl:2897019
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αθανασάκος Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΥΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2896656
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σταματάκη Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες