Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Ασυμπτωτικές Εκτιμήσεις για Παραβολικά Προβλήματα Τέταρτης στις Δύο Διαστάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2921930
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ρούσης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Ricci Curvature & Optimal Transport

Διπλωματική Εργασία uoadl:2921567
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σίμος Σωτήριος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Διερεύνηση της κατανόησης του πραγματικού αριθμού στη μετάβαση από τους ρητούς αριθμούς από μαθητές και εκπαιδευτικούς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2920984
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νασιοπούλου Ελπίδα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Πολυώνυμα και επίλυση συστημάτων πολυωνυμικών εξισώσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2920305
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καστάνη Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Ο ρόλος της Αρχής του Ευδόξου στο Βιβλίο VI των Στοιχείων του Ευκλείδη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2920083
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεωργακοπούλου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Η Αρχή της Συμβατής Περάτωσης του Απείρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2919843
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πισιμίση Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. FINITE TYPE INVARIANTS FOR KNOTOIDS

Διπλωματική Εργασία uoadl:2919730
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μανουράς Μανούσος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Μία εισαγωγή στις Τριγωνισμένες Κατηγορίες και το Θεώρημα Αναπαραστασιμότητας του Brown

Διπλωματική Εργασία uoadl:2919561
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μιχαήλ Γεωργίου
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Προσθετική θεωρία αριθμών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2919495
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ηλιόπουλος Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Μεθοδολογίες υπολογισμού διγραμμικών μορφών και εφαρμογές

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2918920
Μονάδα:
Τμήμα Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ρούπα Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. LITERATURE REVIEW OF CAUSAL INFERENCE WITH THE USE OF STRUCTURAL CAUSAL MODELS (SCM)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2918381
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αναστασιος Διονυσοπουλος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. Numerical methods for Shallow Water Equations

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2918343
Μονάδα:
Τμήμα Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουνάδης Γρηγόριος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Splitting Theorems for Semi-Riemannian Manifolds

Διπλωματική Εργασία uoadl:2916861
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ντούλιος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. Αναπαραστάσεις της Schur άλγεβρας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2916015
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ευαγγέλου Χαράλαμπος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. Μοντελοποίηση περιοδικής συμπεριφοράς μέσω επίλυσης ανοικτού προβλήματος: Μία εφαρμογή σε μαθητές Γ΄ Γυμνασίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2914928
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσαγκαράκης Φώτης
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. Ο Επιχειρηματολογικός Λόγος στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά στο Δημοτικό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2903896
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Συκιανάκη Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Δομές διάταξης σε χώρους τελεστών και εμφυτευτικότητα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899071
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πετρόπουλος Αργύριος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. Η επίλυση μαθηματικού προβλήματος στα σχολικά εγχειρίδια μαθηματικών Κύπρου και Ελλάδας για τις τρεις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2898858
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραπάνου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

19. Οι ανάγκες των μαθητών για επάρκεια, αυτονομία και σύνδεση μέσα στο πλαίσιο εργασιών του ομίλου δημιουργικής απασχόλησης Euromath.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2898816
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χάχαλη Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. Discrete time convolutions and elements of Markov renewal theory

Διπλωματική Εργασία uoadl:2898647
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κορδαλής Λεωνίδας
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες