Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Τορναρίτης Χριστόφορος

Μητρώο uoadl:2937054
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Παπαδάκης Κωνσταντίνος

Μητρώο uoadl:2937052
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Λουκάκης Εμμανουήλ

Μητρώο uoadl:2937050
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Δρακόπουλος Χαρίλαος

Μητρώο uoadl:2937046
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Ζέρβας Θωμάς

Μητρώο uoadl:2937044
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Μαλλκαράκης Νικόλαος

Μητρώο uoadl:2937042
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Κουτήρας Κωνσταντίνος

Μητρώο uoadl:2937040
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Σαραντάσης Ιωάννης

Μητρώο uoadl:2937038
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Λενταράκης Ιωάννης

Μητρώο uoadl:2937036
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Βαρδάκας Στέφανος

Μητρώο uoadl:2937034
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Κουντούρης Δημοσθένης

Μητρώο uoadl:2937030
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Μοσχοβίτης Αναστάσιος

Μητρώο uoadl:2937028
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Περακάκης Γεώργιος

Μητρώο uoadl:2937026
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Λεονάρδος Σωτήριος

Μητρώο uoadl:2937023
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Τζώρτζης Ιωάννης

Μητρώο uoadl:2937021
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Γιαπιτζάνης Εμμανουήλ

Μητρώο uoadl:2937019
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Δρυλεράκης Γεώργιος

Μητρώο uoadl:2937017
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Τσούκας Δημήτριος

Μητρώο uoadl:2937015
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Κωνσταντινίδης Ιωάννης

Μητρώο uoadl:2937013
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Πελυχάκης Εμμανουήλ

Μητρώο uoadl:2937000
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο