Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Σίδερης Αριστοτέλης

Μητρώο uoadl:2929403
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Ποταμιάνος Γεώργιος

Μητρώο uoadl:2929401
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Μαρκάκης Ανδρέας

Μητρώο uoadl:2929399
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Γαλανός Ζαχαρίας

Μητρώο uoadl:2929390
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Πεσμαζόγλου Γεώργιος

Μητρώο uoadl:2929386
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Πολυχρονιάδης Γεώργιος

Μητρώο uoadl:2929384
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Κοντογιάννης Παντελής

Μητρώο uoadl:2929382
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Φανουράκης Εμμάν.

Μητρώο uoadl:2929380
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Κλεόπας Τηλέμαχος

Μητρώο uoadl:2929378
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Σελεπές Βασίλειος

Μητρώο uoadl:2929376
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Μανωλόπουλος Χαράλ.

Μητρώο uoadl:2929374
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Τζιλάβης Γεώργιος

Μητρώο uoadl:2929372
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Σκουζές Δημήτριος

Μητρώο uoadl:2929369
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Καραθανάσης Γεώργιος

Μητρώο uoadl:2929367
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Ματθαίου Χαραλάμπης

Μητρώο uoadl:2929219
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Χάμλατσης Πάρις

Μητρώο uoadl:2929216
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Λυκουργιώτης Θεόδωρος

Μητρώο uoadl:2929214
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Γεωργακοπουλος Γεώργιος

Μητρώο uoadl:2929210
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Καρταλάς Απόστολος

Μητρώο uoadl:2929204
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Λαρετζάκης Κωνσταντίνος

Μητρώο uoadl:2929202
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο