Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Σεισμοί και επιπτώσεις στις δομικές κατασκευές στην περιοχή του Λουτρακίου του νομού Κορινθίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2922561
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θανάση Ευσταθία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις των σεισμών στους μαθητές και η διαχείρισή τους από τις σύγχρονες σχολικές μονάδες: Αναζήτηση αποτελεσματικών στρατηγικών διαχείρισης σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2922139
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαργαρίτου Ζωή
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Υφιστάμενες απειλές και σενάρια που μπορούν να οδηγήσουν σε κρίση. Τρόποι αποτροπής και αντιμετώπισης τους.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2921879
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πέππας Ανάστασιος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Επιπτώσεις του Σεισμού του Κατμαντού στο Φυσικό και Δομημένο Περιβάλλον του Νεπάλ.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2921615
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ιερωνυμάκης Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Διαχείριση, συντονισμός και τρόπος αντιμετώπισης έντονων πλημμυρικών φαινομένων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2921551
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κυριακόπουλος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Τεχνολογίες για Πρώτους Ανταποκριτές για τη Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων. Μελέτη Περίπτωσης Ελληνική Αστυνομία.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2921213
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γλουστιάνος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Ραδιολογικές και πυρηνικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης – Ανάπτυξη επί χάρτου άσκησης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2921021
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σακκάς Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Γενικές Αρχές Πυροπροστασίας και Πυρασφάλειας Κτιρίων. Μελέτη Περίπτωσης " Ξενοδοχείο".

Διπλωματική Εργασία uoadl:2920791
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σακελλαρίου Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Διαχείριση κινδύνου δασικών πυρκαγιών με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2920607
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σκούμπας Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Στρατηγική Επιχειρήσεων Αεροπυρόσβεσης. Διαχείριση Εναέριων Μέσων από το Πυροσβεστικό Σώμα. Πολυκριτιριακή αξιολόγηση :αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και προτάσεις για την βέλτιστη αξιοποίηση τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2920300
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φαλδαμής Ορέστης
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Οι Πυρκαγιές στον νομό Ηλείας κατά τη χρονική περίοδο 1990-2008

Διπλωματική Εργασία uoadl:2920057
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζαφειρόπουλος Απόστολος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. Εφαρμογές των ΣμηΕΑ στο σχεδιασμό και τη μοντελοποίηση λατομείων μαρμάρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2920018
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Έλ-Αζούζ Κωνσταντίνος-Ζουχέρ
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών και Γονέων Μαθητών με Νοητική Υστέρηση και Αυτισμό σχετικά με την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ και Β’ Αθήνας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2919963
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κολιζέρα Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. Το ηφαιστειακό σύμπλεγμα της Σαντορίνης. Σενάρια εκτίμησης κινδύνου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2919917
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θεόφιλος Μπεναρδής
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. Διερεύνηση του προσδιορισμού του συντελεστή τραχύτητας Manning με τη χρήση UAV και Matlab

Διπλωματική Εργασία uoadl:2919748
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αντωνιάδης Αντώνης
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΥΜΜΕΤΡΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2919629
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κανελλάκης Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Τεχνολογικά και NaTech Ατυχήματα και πως λαμβάνονται υπόψη στην ασφάλεια μιας εγκατάστασης. Μελέτη περίπτωσης σε εγκατάσταση διακίνησης, αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2919591
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κακδή Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. Σύνθετες υποδομές και δυναμική των ξαφνικών πλημμυρών. Ανάλυση με τη βοήθεια ΣμηΕΑ στη Νέα Πέραμο (2017)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2919563
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Έζατ Ελευθερία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

19. Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Η περίπτωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2919506
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκέτσου Κωνσταντία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. Ο Βομβαρδισμός του Λονδίνου και της Μεγάλης Βρετανίας κατά τη Μάχη της Αγγλίας και η Διαχείριση των καταστροφών και της κρίσης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2919468
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ασημίνας Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες