Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325522
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:

2. "Aξιολόγηση της οστικής δομής με pQCT,TBS,DXL σε ασθενείς με ατελή οστεογένεση"

Διπλωματική Εργασία uoadl:1665204
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κωνσταντίνου Αγαθόκλεια
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιατρική

3. "The impact of physical activity and smoking on semen analysis parameters in young healthy Greek male population"

Διπλωματική Εργασία uoadl:1449495
Μονάδα:
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αλεξοπούλου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. "Ο ρόλος των microRNA στον καρκίνο του ήπατος." Συσχέτιση του προτύπου έκφρασης των microRNA με τα κλινικοπαθολογικά δεδομένα και την πρόγνωση στον καρκίνο του ήπατος.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305578
Μονάδα:
Τομέας Χειρουργικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καρακατσάνης Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2015

5. 'Έλεγχος της ποιότητας ζωής και της αποτελεσματικής χρήσης των εισπνεόμενων βρογχοδιασταλτικών σε ασθενείς με άσθμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309798
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ψαρρού Κασσιανή
Έτος εκπόνησης:
2014

6. 'Εκβαση των νεογνών που διακομίζονται σε ΜΕΝΝ στην Αττική και παράγοντες που την επηρεάζουν

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305549
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μούσκου Στέλλα
Έτος εκπόνησης:
2015

7. 'Εκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλής συχνότητας και επιδράσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309794
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Ευγενία
Έτος εκπόνησης:
2016

8. 'Εκφραση του πεπτιδίου επέκτασης (Ε-peptide) του IGF-1 στην κυτταρική σειρά SK-UT-1 και σε ιστούς ανθρώπου και τρωκτικών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305552
Μονάδα:
Τομέας Βασικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βασιλάκος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2016

9. 'Επίδραση των κοινωνικών υποστηρικτικών δικτύων στο στρες των, χρονίως και μη, ασθενών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309796
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ζωγόπουλος Ευγένιος
Έτος εκπόνησης:
2014

10. 24ωρη pHμετρια: διερεύνηση των συμπτωμάτων της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης στα παιδιά και στους εφήβους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309831
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Νικήτα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2013

11. 24ωρη διακύμανση της ενίσχυσης της πίεσης παλμού σε υπερτασικούς και μη υπερτασικούς με τη χρήση μη επεμβατικής 24ωρης καταγραφής της πίεσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309827
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αργύρης Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2015

12. 24ωρη διακύμανση του δείκτη προσαύξησης πίεσης (Augmentation Index - Aix) σε άτομα με και χωρίς αρτηριακή πίεση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309829
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κωνσταντώνης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2015

13. 24ωρη καταγραφή πίεσης και αρτηριακή σκληρία σε λήπτες νεφρικού μοσχεύματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2924847
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά-Νεφρικά Νοσήματα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κορογιάννου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. 24ωρη καταγραφή πίεσης και αρτηριακή σκληρία στη μεταμόσχευση νεφρού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2925159
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
ΠΜΣ Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά-Νεφρικά Νοσήματα
Συγγραφέας:
Ξαγάς Ευστάθιος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης και καταγραφή της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι βάση πρωτοκόλλου σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2936351
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μανουσόπουλος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. 48ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης νεφροπαθών ασθενών μεταξύ των συνεδριών αιμοκάθαρσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309834
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πασσά Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2016

17. A GEOMETRIC MORPHOMETRIC EVALUATION OF HARD AND SOFT TISSUE PROFILE CHANGES IN EXTRACTION VERSUS NON-EXTRACTION PATIENTS.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325804
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Κούλη Αφροδίτη
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. A Systematic Review of Laparoscopic versus Open Inguinal Hernia Repair

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314638
Μονάδα:
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βούλτσος Μαυρούδης
Έτος εκπόνησης:
2013

19. A comparison of extraperitoneal versus transperitoneal laparoscopic or robotic lymphadenectomy in gynecologic oncology

Διπλωματική Εργασία uoadl:1707572
Μονάδα:
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καζάκος Στυλιανός
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

20. A comparison of the short-term treatment effects in orthodontic patients with maxillary defficiency: bone-anchored versus tooth-anchored maxillary protraction. A systematic review and meta-analysis.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314627
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δούλης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2014