Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. "Κατανόηση Γεωμετρικού σχήματος από μαθητές Β' Λυκείου"

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315579
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μιχελαράκης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2012

2. A mathematical model for breast cancer and optimal controlled therapies

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864659
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκίκας Άγγελος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. APPROACHES TO THE THEORY OF AGGREGATION

Διπλωματική Εργασία uoadl:2898139
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοκονέζη Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Amenability and C*-algebras

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320874
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ανδρέου Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2016

5. An alternative proof for the NP-completeness of the Grid Subgraph problem

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320877
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χατζηδημητρίου Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2016

6. An efficient implementation of lazy functional programming languages based on the generalized intensional transformation

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320879
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θεοφιλόπουλος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2014

7. Analytic properties of sparse graphs and hypergraphs

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2758698
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραγεώργος Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Annotated sequent systems for linear temporal logic

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320890
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοκκίνης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2015

9. Applications of Baire's Category Theorem in Complex Analysis in One and Several complex variables

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1673749
Μονάδα:
Τμήμα Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μακρίδης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανάλυση

10. Approximating Minkowski Decomposition and 2D Subset Sum

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320897
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τζόβας Χαρίλαος
Έτος εκπόνησης:
2016

11. Approximation algorithms on network resource allocation

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320899
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουτλή Άννα
Έτος εκπόνησης:
2015

12. Asymptotic Analysis of Outerplanar Graphs with Subgraph Obstructions

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320908
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βελώνα Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2016

13. Aκολουθιακή θεωρία γενικευμένων συναρτήσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320827
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκίκας Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2014

14. Aναλυτική απόδειξη του θεωρήματος των πρώτων αριθμών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320831
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καλαμβόκας Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2012

15. Aριθμητικές Μέθοδοι σε Γραμμικά Συστήματα Κακής Κατάστασης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320868
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ράμμου Κωνσταντία
Έτος εκπόνησης:
2012

16. Bayesian Variable Selection for Normal and Generalized Linear Models

Διπλωματική Εργασία uoadl:2855006
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παρασκευοπούλου Χρυσούλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Change-Averse Nash Equilibria in Congestion Games

Διπλωματική Εργασία uoadl:2300505
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μάντης Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. Classical and Bayesian Inference for Threshold Regression Models

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775098
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπαλτούκα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

19. Complexity dichotomies for approximations of counting problems

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320940
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκόμπελ-Μαγκάκης Ανδρέας-Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2012

20. Complexity dichotomies of counting problems

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320942
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δεσποτάκης Στυλιανός
Έτος εκπόνησης:
2012