Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. <<Αξιοποίηση της Tυπικής Εκπαίδευσης, για Ευαισθητοποίηση και Πληροφόρηση, σχετικά με τις Φυσικές Καταστροφές>>

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775470
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γουργιώτου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. A Critical Analysis of the IASC Cluster Approach in terms of Coordination, Accountability and Participation

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866395
Μονάδα:
Κατεύθυνση Environmental, Disasters and Crises Management Strategies
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σιάτου Χρυσούλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. H Αμεροληψία και η Ανεξαρτησία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Αντιμετώπιση των Ανθρωπιστικών Κρίσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865186
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατσαρός Γαβριήλ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. H Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877020
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τζάκος Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. H διαχείριση και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σαν στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης των Δήμων. Μελέτη Περίπτωσης: Δήμος Αγίου Δημητρίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2680727
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λαζαράκη Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. H διαχείριση και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των οτα, ως στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης. μελέτη περίπτωσης: δήμος χαϊδαρίου, περιφέρεια αττικής.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673179
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παππάς Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. H διαχρονική εξέλιξη της πόλης στον ελλαδικό χώρο από την αρχαιότητα έως σήμερα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2675897
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αναγνωστόπουλος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Innovation in Humanitarian Action; Questioning the traditional practices of Humanitarian Aid

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864811
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βλαχάκης Σωκράτης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Mελέτη περίπτωσης:Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων του ευρύτερου Δήμου της Ι.Π. Μεσολογγίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321222
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καλαμάκη Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2016

10. O Αποκόρωνας ως εναλλακτικός τουριστικός προορισμός 365 μέρες το χρόνο. Δυνατότητες και προοπτικές.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865807
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουνδουράκη Ελευθερία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. O ρόλος του Σχολικού Προσωπικού στη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321297
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τρικαλοπούλου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2016

12. Resilience: The first line of defense «Η συνεισφορά του ΝΑΤΟ στην επιβιωσιμότητα των δυτικών κοινωνιών»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899194
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τερζάκης Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. « Έρευνα και Διάσωση (SAR) : Η λειτουργία του μηχανισμού και η σημασία του ως παράγοντας διατήρησης της εθνικής κυριαρχίας στον ελλαδικό χώρο. »

Διπλωματική Εργασία uoadl:2916193
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεώργιος Τσεβόπουλος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. « Διαχείριση Αεροπορικών, Ναυτικών και Χερσαίων Ατυχημάτων από τον Αεροπορικό Τομέα του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας - Διάσωσης »

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899208
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαμβάκος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. « Η τρομοκρατία στον Ευρωπαϊκό χώρο. Εμφάνιση, μορφές και αντίδραση της Ευρώπης στον 20ο και 21ο αιώνα »

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899440
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δρακωνάκης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. «Έλεγχος φυματινικής διαμόλυνσης μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και ο εμβολιασμός τους με το εμβόλιο BCG»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877180
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γαβρίλη Ανθή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. «Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών στις Ένοπλες Δυνάμεις της Κύπρου. Μελέτη περίπτωσης Μαρί (Κύπρος - Ιούλιος 2011)»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899504
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σπύρου Γεράσιμος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. «Εμποδιζόμενα Άτομα και Έκτακτη Ανάγκη: Προσβασιμότητα Εμποδιζόμενων Ατόμων σε Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Χώρους και σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Πετρούπολης»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2672907
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουτρέτση Βαρβάρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

19. «Ενημερότητα, πεποιθήσεις και πρακτικές γονέων σε σχέση με την προετοιμασία για την αντιμετώπιση σεισμού σε παιδιά 2-6 ετών στο Νομό Αττικής»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2672919
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σχίζα Μαρίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. «Ευρωπαϊκός και Εθνικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας. Θεσμικό πλαίσιο, δράσεις και αποτίμηση της συνεισφοράς τους στη διαχείριση κρίσεων. Ο συντονισμός και η αλληλεπίδραση μεταξύ τους.»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876940
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μακρής Σωτήριος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες