Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. “СЛУЧАИ СМЕШЕНИЯ ОДНОИМЕННЬІХ СВЯТОГОРСКИХ ПСАЛТОВ (НА ПРИМЕРЕ ИМЕНИ ДАМАСКИН)”

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2935299
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2008

2. “Τhe Sense of ‘Pleasure’ in Eastern Chant”

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2935101
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2015

3. “Yet another contributor to the exegesis’ issue: Georgios-Eutychios Ugurlus”

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2935279
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2011

4. “Visual Aspects of Byzantine Music Modes: Exploring the 'Ethos' of Byzantine Melopoeia through Acoustic Analysis”

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2935302
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes-Anastasia Georgaki
Έτος δημοσίευσης:
2012

5. “Tradition and Innovation in the Person of Petros Bereketes”

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2935289
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2008

6. “The ‘woman figure’ in Byzantine Melopoeia”

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2935267
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2011

7. “The story of a composition or ‘Adventures’ of written melodies, during the Byzantine and post-Byzantine era”

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2935233
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2013

8. “The figures of composer and chanter in Greek Psaltic Art”

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2935270
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2009

9. “The Greek-speaking Instruction of the Psaltic Art. Past, Present and Future”

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2935275
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2012

10. “The Architecture of the ‘Pantheon’ in Athens. Recent Discoveries.” AURA 2 ( 2019):173–90

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930857
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Chrysanthos Kanellopoulos
Έτος δημοσίευσης:
2019

11. “Slavery of the Mind" and “Mental Imprisonment” (1870) in the Harem: the Bodiless Society, a de-gendered or gender-neutral emancipatory social space?

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2775583
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2004

12. “John Laskaris’s Modality Schema”

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2935094
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2020

13. “From the Ritual of the Matins Servise: The insertion of poetic texts in the chant of the Polyeleos”

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2935293
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chadaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2011

14. “Distinguished” Women Entrepreneurs in the Digital Economy and the Multitasking Whirlpool

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2896051
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2020

15. “Daniel the Protopsaltes (+ 1789): his life and work. A preliminary paper”

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2935283
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2010

16. “Byzantine Music as ‘Tabula Rasa’ or Which should be the ‘Language’ of Byzantine Music”

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2935236
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2014

17. “ ‘…old wine into new bottles…’ The continuity of the Tradition in the Contemporary Composition Practice of Byzantine Music”

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2935260
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2011

18. Ὁ πολυέλεος Παρθενίου ἱερομονάχου τοῦ Μετεωρίτου

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2936294
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης
Έτος δημοσίευσης:
2014

19. Ὁ Γέρων Ἱερόθεος (1762-1814). Ἡ πολιτεία τοῦ κτίτορος τῆς Ἱ. Μονῆς Προφήτου Ἠλιοὺ Ὕδρας καὶ κριτικὴ ἔκδοση τοῦ Βίου του

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2936298
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης
Έτος δημοσίευσης:
2000

20. Ἑρμηνεία σύντομος εἰς τὴν καθ' ἡμᾶς μουσικὴν Παχωμίου μοναχοῦ. Είσαγωγή-Κριτικὴ ἔκδοση-Σχόλια: Ἀχιλλεὺς Γ. Χαλδαιάκης

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2936296
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης
Έτος δημοσίευσης:
2015