Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. “СЛУЧАИ СМЕШЕНИЯ ОДНОИМЕННЬІХ СВЯТОГОРСКИХ ПСАЛТОВ (НА ПРИМЕРЕ ИМЕНИ ДАМАСКИН)”

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2935299
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2008

2. “Τhe Sense of ‘Pleasure’ in Eastern Chant”

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2935101
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2015

3. “Yet another contributor to the exegesis’ issue: Georgios-Eutychios Ugurlus”

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2935279
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2011

4. “Visual Aspects of Byzantine Music Modes: Exploring the 'Ethos' of Byzantine Melopoeia through Acoustic Analysis”

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2935302
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes-Anastasia Georgaki
Έτος δημοσίευσης:
2012

5. “Tradition and Innovation in the Person of Petros Bereketes”

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2935289
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2008

6. “The ‘woman figure’ in Byzantine Melopoeia”

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2935267
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2011

7. “The story of a composition or ‘Adventures’ of written melodies, during the Byzantine and post-Byzantine era”

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2935233
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2013

8. “The figures of composer and chanter in Greek Psaltic Art”

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2935270
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2009

9. “The death of nature"… Ecofeminism and history of science: a critical approach

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2943994
Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφείς:
Gianna Katsiampoura
Έτος δημοσίευσης:
2012

10. “The Greek-speaking Instruction of the Psaltic Art. Past, Present and Future”

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2935275
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2012

11. “The Architecture of the ‘Pantheon’ in Athens. Recent Discoveries.” AURA 2 ( 2019):173–90

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930857
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Chrysanthos Kanellopoulos
Έτος δημοσίευσης:
2019

12. “TAVI: Valve in valve. A new field for structuralists? Literature review”

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2944370
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Συγγραφείς:
Dimitrios A. Vrachatis
Michail Vavuranakis
Styliani Tsoukala
Sotiria Giotaki
Theodore G. Papaioannou
Gerasimos Siasos
Gerasimos Deftereos
Georgios Giannopoulos
Konstantinos Raisakis
Dimitrios Tousoulis
Spyridon Deftereos
Manolis Vavuranakis
Έτος δημοσίευσης:
2020

13. “Slavery of the Mind" and “Mental Imprisonment” (1870) in the Harem: the Bodiless Society, a de-gendered or gender-neutral emancipatory social space?

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2775583
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2004

14. “Salamis”: Ένα παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας τοποθεσίας για την τοπική ιστορία

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2943952
Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφείς:
Κουτρομάνος, Γ.
Λαμπρόπουλος, Γ.
Έτος δημοσίευσης:
2018

15. “MediAR”: Μία ενότητα επαυξημένης πραγματικότητας για την καλλιέργεια του εγγραμματισμού στα Μ.Μ.Ε. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2943950
Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφείς:
Μαυροματίδου, Ε.
Κουτρομάνος, Γ.
Έτος δημοσίευσης:
2017

16. “Mapping the Greek avant-garde: The function of transfers between aesthetic and political dualisms”

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2944237
Μονάδα:
Τμήμα Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Elena Hamalidi
Maria Nikolopoulou
Rea Walldén
Έτος δημοσίευσης:
2012

17. “John Laskaris’s Modality Schema”

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2935094
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chaldaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2020

18. “From the Ritual of the Matins Servise: The insertion of poetic texts in the chant of the Polyeleos”

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2935293
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Achilleas Chadaeakes
Έτος δημοσίευσης:
2011

19. “Distinguished” Women Entrepreneurs in the Digital Economy and the Multitasking Whirlpool

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2896051
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2020