Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Ψηφιακά παιχνίδια και Μαθηματικά. Αφαιρετικές διαδικασίες και χωρική αντίληψη στο περιβάλλον του παιχνιδιού The Sims.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326948
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μουτάφη Νίκη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Χωρικά Κρυμμένα Μαρκοβιανά Μοντέλα Poisson, με εφαρμογή στη Χαρτογράφηση Ασθενειών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320778
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ανδρεόπουλος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2012

3. Χρωματικές Συμμετρικές Συναρτήσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881799
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καλαμπόγια-Ευαγγελινού Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Χρήση της μαθηματικής λογοτεχνίας για την καλλιέργεια της αίσθησης του αριθμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2849561
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαρής Δημήτρης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Χρήση Γραμμάτων ως Μεταβλητές. Τρόποι κατανόησης από τους Μαθητές και Τρόποι εμφάνισης στα Σχολικά βιβλία του Γυμνασίου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320748
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δημητρακοπούλου Στυλιανή
Έτος εκπόνησης:
2014

6. Χρήση Αλγεβρογεωμετρικών Μεθόδων Στην Ανάδραση Καταστάσεων Γραμμικών Συστημάτων Ελέγχου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2782067
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατσίκας Διογένης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Χορδική μετρική και επεκτάσεις της άλγεβρας του δίσκου σε πολλές μιγαδικές μεταβλητές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320744
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μακρίδης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2013

8. Χειρονομίες και επιχειρηματολογία μαθητών με προβλήματα όρασης κατά την ενασχόληση με δραστηριότητες Γεωμετρίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2856712
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαραγκοζίδης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Χαρακτηριστικά αποτελεσματικής διδασκαλίας στην Άλγεβρα Β΄ Λυκείου: Ανάπτυξη και εγκυροποίηση ενός δυναμικού μοντέλου εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320726
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραστάθης Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2012

10. Φασματική αραιοποίηση και το πρόβλημα Kadison-Singer

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320640
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στούμπος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2015

11. Φασματική Ανάλυση των πινάκων Sylvester-Hadamard και Εφαρμογές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320638
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χούλλη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2015

12. Φασματικά Θεωρήματα και Εφαρμογές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882316
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κωτσογιάννη Ασπασία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Υπολογιστικές μέθοδοι σε Μαρκοβιανές Διαδικασίες Αποφάσεων υπό ελλιπή πληροφόρηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320588
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοκαλιάρης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2014

14. Υπολογιστικές μέθοδοι για το πρόβλημα one-armed bandit

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320583
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λάμπρου Απόστολος
Έτος εκπόνησης:
2014

15. Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Χρηματοοικονομικά Προβλήματα Αποτίμησης Τίτλων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320590
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζωσιμάς Ζωσιμάς
Έτος εκπόνησης:
2015

16. Υπολογισμός υποοριζουσών πινάκων στάθμισης W(n,n-1) με μηδενικά στη διαγώνιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320565
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραπιπέρη Άννα
Έτος εκπόνησης:
2011

17. Υπερβολικές ομάδες και ασυμπτωτικοί κώνοι

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320539
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στασινόπουλος Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2014

18. Τυχαίες Σειρές Fourier

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877177
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σμάιθ Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

19. Τρόποι με τους οποίους η εικασία μπορεί να οδηγήσει στην απόδειξη μέσω εργαλείων δυναμικού χειρισμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320494
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μιχαλοπούλου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2012

20. Τοπολογική Χειρουργική σε 3-πολλαπλότητες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886114
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοκκινάκης Αναστάσιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες