Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325522
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:

2.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1332139
Μονάδα:
ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Χουσεϊνογλου Γκιουλτζάν

3. " Εκκλησία και κοινωνικά αδύνατοι στο έργο του Ιωάννη Χρυσοστόμου "

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899446
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θρησκειολογίας
Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κουκλινού Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θρησκεία

4. " Εσύ, Εγώ, Εμείς, μια ομάδα που μπορεί": Σχεδιασμός, εφαρμογή και αποτελεσματικότητα προγράμματος κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής στη σχολική τάξη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2279686
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Γλυμίτσα Ευθυμία
Έτος εκπόνησης:
2017

5. " Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Συμβολή στη συνεκπαίδευση"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2897447
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κοσύφη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

6. " Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την ένδυση με μαντήλα μαθητριών στο ελληνικό δημοτικό σχολείο"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2896487
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κουβελιώτου-Λυσικάτου Δάφνη
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

7. " Οι προσωπικές ψηφιακές αφηγήσεις (βιογραφίες) ως εργαλείο αναστοχασμού των εκπαιδευτικών "

Διπλωματική Εργασία uoadl:2920303
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μετακίδου Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

8. "African American Spiritual Music: Ερμηνευτική προσέγγιση"

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2704772
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία

9. "Asperger: Βιολογικές και ψυχολογικές προεκτάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315544
Μονάδα:
ΠΜΣ Διδακτική της Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δηλάρη Μαριέττα
Έτος εκπόνησης:
2015

10. "Aξιολόγηση της οστικής δομής με pQCT,TBS,DXL σε ασθενείς με ατελή οστεογένεση"

Διπλωματική Εργασία uoadl:1665204
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κωνσταντίνου Αγαθόκλεια
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιατρική

11. "Cryptocurrencies as investment products: Financial risks and regulatory approaches"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2939128
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πετράκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. "Dialogorientierte künstliche Intelligenz. Die Entwicklung eines Chatbots zur Bereitstellung technischer Unterstützung im IT-Bereich."

Διπλωματική Εργασία uoadl:2925977
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεπαφές Γλωσσολογίας και Διδακτικής
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Kaetelhut Christina Maria
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

13. "Greek banking crisis: the problem of non-performing loans"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2285444
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Southeast European Studies)
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Petrovic Katarina
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

14. "H συμβουλευτική σχέση με παιδιά-εφήβους με εμπειρίες κακοποίησης ή παραμέλησης"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2926501
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συμβουλευτική
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Γεωργιάδου Ευγενία
Γεωργιάδου Τζένη
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

15. "International Commercial Arbitration in the context of EU Competition Law : Between crossroads and vitae parallelae"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2698838
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καμβύση Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

16. "L'efficacité des autorités de la concurrence grecque et française - Une analyse comparative"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867870
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσιάντου Μαρία-Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. "L'expropriation pour cause d'utilité publique"- Art.1. par.1 du 1er Protocole de la Convention Europeénne des droits de l’homme

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800063
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βαρελτζή Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

18. "La célérité de la Justice; une condition préalable à l' État de droit"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2894326
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπότη Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

19. "La protection juridictionnelle dans le domaine des marchés publics"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2939271
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κύργιου Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

20. "Le statut particulier du Royaume-Uni à la lumière du Brexit"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2893341
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καραλίδου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία