Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. 'Εκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλής συχνότητας και επιδράσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309794
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Ευγενία
Έτος εκπόνησης:
2016

2. Clostridium difficile: Αποικισμός νοσοκομειακών χώρων και οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314700
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γκογκοζώτου Βασιλική-Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2013

3. H αξιολόγηση των επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων με αναφορά στην ανθρώπινη υγεία κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314828
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Νικολάου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2016

4. H επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων στην ανάπτυξη καρκίνου του μαστού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899348
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καλπαξίδου Μαρία-Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. H επιστήμη της Κοσμητολογίας ενάντια στην περιβαλλoντική ρύπανση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899261
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπακούλα Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Health risk assessment of municipal solid waste incineration (MSWI) with energy recovery in Athens, Greece

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314870
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βουνατσής Παρασκευάς
Έτος εκπόνησης:
2013

7. Pollution assessment of Danube river in the region of Hungary

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820788
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ζαγοριανάκος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Resilience building for health, the environment and disaster risk reduction, in the context of Rio+20

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315083
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαχατζή Άννα
Έτος εκπόνησης:
2014

9. «Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι ως παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη εμφυσήματος»

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325931
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καλαβέσιος Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Έκθεση του αναπνευστικού συστήματος των εργαζομένων σε αρτοποιεία στα αιωρούμενα σωματίδια

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311410
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σαράφη Μερόπη
Έτος εκπόνησης:
2013

11. Έλεγχος ελεύθερου χλωρίου σε κολυμβητικές δεξαμενές στην περιοχή της Αττικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311424
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ελευθεριάδης Άγγελος
Έτος εκπόνησης:
2014

12. Έλεγχος μετανάστευσης ουσιών απο συσκευασία πολυπροπυλενίου σε γκοφρέτα με επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος και πιθανοί κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311426
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δημακόπουλος Ορέστης
Έτος εκπόνησης:
2014

13. Ακτινοβολίες στο χώρο του νοσοκομείου. Οι επιπτώσεις στην υγεία και τα συναφή μέτρα ασφαλείας για ασθενείς και προσωπικό

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309911
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μαρκέα Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2016

14. Ακτινοβολίες. Επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου μετά από έκθεση σε αυτές.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2661705
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπαρτσέας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Ακτινοβολίες: ο κίνδυνος για την υγεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309913
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ζιώτη Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2013

16. Αλληλεπίδραση του υποδοχέα διοξινών (AhR) με μικρά μόρια αγωνιστές και ανταγωνιστές. Μηχανισμοί επαγόμενης τοξικότητας και ενδοκρινική διατάραξη.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309929
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λυρίτση Αντωνία
Έτος εκπόνησης:
2013

17. Αμίαντος και καρκίνος του πνεύμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838357
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ρουμελιώτη Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Ανήκουν τα αιθέρια έλαια στους ενδοκρινικούς διαταράκτες;

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310050
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παντελίδη Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2013

19. Αναπαραγωγικά Προβλήματα: Διερεύνηση Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Έκθεσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2784285
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μέντη Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2018

20. Ανεπιθύμητες ουσίες στο γάλα από το περιβάλλον

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310043
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κουλούρης Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2013