Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Bodenkundliche untersuchungsmethoden und deren bedeutung im rahmen anderer landschaftokologischer parameter ( mit einem beispiel aus Kyllene/ Peloponnes)

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040648
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βεργίνης, Σπυρίδων Η.
Παπαπέτρου-Ζαμάνη, Αθηνά
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

2. Die plio-pleistozanen loessprofile von Stranzendorf und Krems ( Niederosterreich)

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040651
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Rabeder, Gernot
Βεργίνης, Σπυρίδων Η.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

3. Parameter der praktischen landschaftsokologischen differ-enzierug und bewertung am beispiel Griechenlands

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040656
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Nagl, Hubert
Παπαπέτρου-Ζαμάνη, Αθηνά
Βεργίνης, Σπυρίδων Η.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

4. Sedimentologische untersuchungen an einer neolithishen kreisgrabenanlage in Kamegg, Niederosterreich

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040660
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βεργίνης, Σπυρίδων Η.
Trnka, Gerhard
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

5. Beobachtungen zur Biographie des Kopisten Symeon Kabasilas

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040794
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Gamillscheg, Ernst
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

6. Ioannes und Theodosios Zygomalas - Stephen Gerlach - Martin Crusius. Der Sammelcodex Chart. A 386 der Forschungsbibliothek Gotha zwischen Konstantinopel und Tübingen

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040808
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Gastgeber, Christian
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

7. Οι δυνατότητες αξιοποίησης των σπηλαίων για θεραπευτικούς σκοπούς (σπήλαιο - κλιματοθεραπεία)

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1048833
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Καραγκούνης, Μενέλαος Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιατρική

8. Environmental aspects of speleology in Hungary

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1048849
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Tardy, Janos
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωλογία

9. Επίδραση διαυγαστικών μέσων σε οίνους από τις ποικιλίες ξινόμαυρο και σαββατιανό

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1052054
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ζορζοβίλης, Ιωάννης
Κόλλιας, Αναστάσιος
Τσάμης, Ισίδωρος
Τουλούπης, Κωνσταντίνος
Λιούνη, Μαρία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χημική Μηχανική και Τεχνολογία Υλικών

10. Gebrauchsschriften und stilisierungsversuche in griechischen Handschriften des 15. und 16. Jahrhunderts

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1050372
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Hunger, Herbert
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ελληνική γλώσσα

11. Modellierung, der berggeologischen Bedigungen und technologischer Betriebskennwerte des Bergbaubetriebes

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1056186
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Agafonov, Juri
Schek, Valeri
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωλογία

12. Computergestütztes Planungssystems für die Auswahl von Schürfkübelbaggern und deren Einsatzschemen

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1056189
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Purevsuren, Damiran
Drebenstedt, Carsten
Tsedendorj, Sodnom
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία

13. Modellierung und Ausfahrüng des Dammbauwerkes in der Verbindungsstrecke der Grube Warndt/Luisenthal der DSK-Saar

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1056193
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Knoll, Peter
Dolle, Peter
Kempe, Sebastian
Kudla, W. (Wolfram)
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωλογία

14. Modellidentification für geomechanische Fragestellungen - Chancen und Grenzen

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1056195
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Meier, Jörg
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωλογία

15. Dimensionierung von Tagenbauböschungen mit Hilfe numerischer Berechnungs-verfahren

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1056201
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Wagner, Kai
Fincke, Matthias
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία

16. Optimierung und Sensivitätsanalysen innerhalb numerischer Simulationen

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1056207
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Schlegel, Roger
Will, Johannes
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία

17. Vergleich aktueller Stoffgesetze für die Modellierung von Untertagebauwerken im Steinsalz

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1056211
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Hampel, Andreas
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ορυκτολογία

18. Pilotprojekt Elbtunnel Dresden: ein Sächsisches Tunnelbauverfahren

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1056223
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Heinze, Peter
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία

19. Die Rialisierung des Algorithmus der Optimierung der Parameter und die Organisation Vzryvoekskavatsionnogo der Umstellung abrumen der Arten in inneren der Halde

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1056227
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Moldabaev, S. K.
Mardenov, M. P.
Mardenova, L. M.
Zhangisina, G. D.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία

20. Praktischer Vergleich von Data-Mining Algorithmen

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1056154
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ben Amor, Heni
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα