Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Proof Complexity: A Tableau Perspective

Διπλωματική Εργασία uoadl:1838194
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μαθηματική Λογική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαμακάριος Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Modular forms και Ελλειπτικές καμπύλες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321270
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χατζάκος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2012

3. Generalized second price ad auction under budget constraints

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321091
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κότσιαλου Γραμματεία
Έτος εκπόνησης:
2013

4. Βαρυκεντρικές υποδιαιρέσεις, σμήνη και απαρίθμηση μεταθέσεων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308753
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σαββίδου Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2013

5. Διασπάσεις Ομάδων και Σχεδόν Ισομετρίες

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308810
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαννουδοβαρδή Μάρθα - Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2015

6. Περί της τομής πεπερασμένα παραγόμενων υποομάδων μίας ομάδας- Η ιδιότητα του Howson σε HNN-επεκτάσεις και Αμαλγάματα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309273
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παραμαντζόγλου Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2013

7. Phantom maps στη θεωρία ομοτοπίας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309691
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσακανίκας Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2011

8. Παραγωγίσεις σε άλγεβρες μη-φραγμένων τελεστών. Ηilbert pro-C*-διπρότυπα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309257
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζαρακάς Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2013

9. Αριθμητικός υπολογισμός του ίχνους αντιστρόφου πίνακα και σχετικές ανισότητες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316406
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φίκα Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2014

10. Κβαντοποίηση με παραμόρφωση και ο ισομορφισμός Duflo

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318125
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αραβανής Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2014

11. Κ-Θεωρία για C*-Άλγεβρες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318031
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσαφαράς Κυριάκος
Έτος εκπόνησης:
2013

12. Η άλγεβρα των πολλαπλασιαστών σε τοπολογικές άλγεβρες με ενέλιξη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317615
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τζιρώνης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2011

13. Προβλήματα στη modular θεωρία αναπαραστάσεων αλγεβρικών ομάδων και θεωρία αναλλοίωτων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309295
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γερανιός Χαράλαμπος
Έτος εκπόνησης:
2011

14. Προβλήματα κυματικής διάδοσης και σκέδασης.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309293
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χάλκος Στυλιανός
Έτος εκπόνησης:
2015

15. Γεωμετρικές ιδιότητες της κίνησης brown

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316621
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δικαιοσυνόπουλος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2012

16. Στρατηγικοί πελάτες σε συστήματα αναμονής με ομαδικές αναχωρήσεις πελατών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309339
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπούνταλη Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2014

17. H ιδιότητα της μη-ευαισθησίας σε ουρές με ομαδικές αφίξεις και μελέτη μοντέλων γεωμετρικών εγκαταλείψεων σε ουρές με απουσίες του υπηρέτη

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309633
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δήμου Σπύρος
Έτος εκπόνησης:
2012

18. Μέθοδοι Markov Chain Monte Carlo για Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία σε Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318972
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπόνη Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2012

19. Μπεϋζιανή ανάλυση επιβίωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319130
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρνέζη Παναγιώτα-Ζωή
Έτος εκπόνησης:
2014

20. Βελτιστοποίηση Στοχαστικών Συστημάτων και Εφαρμογές

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308755
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καναβέτας Οδυσσέας
Έτος εκπόνησης:
2014