Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Περιβάλλον και μελάνωμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2763431
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κουτσόπετρα Σπυριδούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Η προστασία του πληθυσμού από τις μικροκυματικές εκπομπές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812496
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κουτσομίχος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Διερεύνηση των υπόγειων ροών και διάχυσης του DDT στον υδροφορέα της λεκάνης του Αράχθου με εφαρμογή του υδρολογικού μοντέλου Modflow.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800213
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Στρομπούλα Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Επίδραση ηλιακής ακτινοβολίας στην υγεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776356
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Εξαδακτύλου Ζαφειρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Μετατροπή των νοσοκομείων σε πράσινα νοσοκομεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776353
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσάμογλου Κυριάκος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Δυσμενείς επιδράσεις του περιβάλλοντος στην γυναικεία και ανδρική γονιμότητα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776563
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καλαβατίδου Παρασκευή - Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Αναπαραγωγικά Προβλήματα: Διερεύνηση Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Έκθεσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2784285
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μέντη Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2018

8. Θεολογία και Περιβάλλον (Ηθική του Περιβάλλοντος στην Ελληνοπατερική Χριστιανική προοπτική - ανοικιοθελής έκθεση του εμβρύου πρίν από την γέννησή του από επιδράσεις του περιβάλλοντος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1688833
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πράσινος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Επιπτώσεις του καυσίμου αεροσκαφών JP-8 στον ανθρώπινο οργανισμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:1699027
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Η παρουσία ενώσεων με ενδοκρινική δράση στα αντηλιακά προιόντα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775961
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πάζιου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Κλιματική αλλαγή και επιδημίες στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800826
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αργυρίου Μελπομένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Η σχέση των φυτοφαρμάκων με τη διατροφή και οι επιδράσεις τους στην υγεία του ανθρώπου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778816
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πασαλίδη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Πλαστικά μικροσφαιρίδια στα καλλυντικά: Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και επιπτώσεις στην υγεία. Η περίπτωση της Ελλάδας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2767905
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αναγνώστη Λαμπρινή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Η επίδραση της ακτινοβολίας στο περιβάλλον και στην υγεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775225
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μεταξά Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Περιβαλλοντικές χημικές ουσίες και καρκίνος του ουροποιητικού συστήματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716656
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσέλα Σμαράγδα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον από τη διαχείριση και αξιοποίηση της βιολογικής ιλύος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1699844
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αγραπιδάκη Διαμαντίνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

17. Ακτινοβολίες. Επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου μετά από έκθεση σε αυτές.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2661705
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπαρτσέας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Εκτίμηση της ατομικής έκθεσης σε σωματιδιακή ύλη βασισμένη σε πειραματική μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326316
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπεκιάρη Θεοδώρα
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

19. Τοξικότητα στο χώρο του κομμωτηρίου και επιδράσεις στην υγεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326019
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κοπανιτσάνου Κανέλλα
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

20. Επίδραση περιβαλλοντικών ρύπων στο δέρμα στους εργασιακούς χώρους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2661926
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Στέφα Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας