Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1109. Τα ζητήματα δικαίου των συμβάσεων στις συμβάσεις ανάθεσης επιχειρηματικών διαχειριστικών αρμοδιοτήτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1323686
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Διαθεσόπουλος Δημήτριος Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2009