Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1121. Ποινική ευθύνη των παρόχων διαδικτύου (Internet Service Providers)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2937526
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαβασιλείου Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό δίκαιο

1122. «Η λειτουργία της ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης της σύμβασης και η διάκρισή της από τις ρήτρες της κατ’ αποκοπή αποζημίωσης"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2938428
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γενικό Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καλλιγέρη Ιφιγένεια-Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

1123. Der Flamenco als Praesentation von Differenz. Gitanos und Mehrheitsbevoelkerung Westandalusiens in ethnologischer Perspektive

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2937949
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Maria Papapavlou
Έτος δημοσίευσης:
2000

1125. «Das Nationaltrauma von 1922 und seine literarische Adaptation 40 Jahre danach»

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2944235
Μονάδα:
Τμήμα Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Maria Nikolopoulou
Έτος δημοσίευσης:
2016