Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1241. Domain specificity of motivation: Chemistry and Physics Learning among Undergraduate Students of Three Academic Majors.

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928227
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Katerina Salta
Dionysios Koulougliotis
Έτος δημοσίευσης:
2020

1242. Students’ Competence in Translating Between Different Types of Chemical Representations

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928226
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Vasiliki Gkitzia
Katerina Salta
Chryssa Tzougraki
Έτος δημοσίευσης:
2020

1243. Changes in Visual/Spatial and Analytic Strategy Use in Organic Chemistry with the Development of Expertise

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928225
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Maria Vlacholia
Stella Vosniadou
Petros Roussos
Katerina Salta
Smaragda Kazi
Michael Sigalas
Chryssa Tzougraki
Έτος δημοσίευσης:
2017

1244. Investigating high-school chemical kinetics: the Greek chemistry textbook and students’ difficulties

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928224
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Theodoros Gegios
Katerina Salta
Spyros Koinis
Έτος δημοσίευσης:
2017

1245. Assessing motivation to learn chemistry: adaptation and validation of Science Motivation Questionnaire II with Greek secondary school students.

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928223
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Katerina Salta
Dionysios Koulougliotis
Έτος δημοσίευσης:
2015

1246. Development and Evaluation of a Systemic Assessment Framework in Organic Chemistry

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928222
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Chryssa Tzougraki
Katerina Salta
Theodoros Vachliotis
Έτος δημοσίευσης:
2014

1247. Meaningful Understanding and Systems Thinking in Organic Chemistry: Validating Measurement and Exploring Relationships.

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928218
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Theodoros Vachliotis
Katerina Salta
Chryssa Tzougraki
Έτος δημοσίευσης:
2014

1248. Discovering factors that influence the decision to pursue a chemistry-related career: A comparative analysis of the experiences of non scientist adults and chemistry teachers in Greece

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928217
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Katerina Salta
Michael Gekos
Irene Petsimeri
Dionysios Koulougliotis
Έτος δημοσίευσης:
2012

1249. Exploring Novel Tools for Assessing Students’ Meaningful Understanding of Organic Reactions in High School

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928216
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Theodoros Vachliotis
Katerina Salta
Petroula Vasiliou
Chryssa Tzougraki
Έτος δημοσίευσης:
2011

1250. Development and Application of Suitable Criteria for the Evaluation of Chemical Representations in School Textbooks

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928215
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Vasiliki Gkitzia
Katerina Salta
Chryssa Tzougraki
Έτος δημοσίευσης:
2011

1251. Conceptual versus Algorithmic Problem-solving: Focusing on Problems dealing with Conservation of Matter in Chemistry

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928214
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Katerina Salta
Chryssa Tzougraki
Έτος δημοσίευσης:
2011

1252. Attitudes toward Chemistry among Eleventh Grade Students in High Schools in Greece

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928213
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Katerina Salta
Chryssa Tzougraki
Έτος δημοσίευσης:
2004

1253. Sensory Branding: A new era in Dentistry

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928167
Μονάδα:
Τμήμα Οδοντιατρικής
Συγγραφείς:
Αntoniadou Maria and Devetziadou Marina
Έτος δημοσίευσης:
2020

1254. Infection control measures during the COVID-19 outbreak: An experience from reopening dental clinics in a university environment.

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928164
Μονάδα:
Τμήμα Οδοντιατρικής
Συγγραφείς:
Maria Αntoniadou, Ioannis Tzoutzas, Fotios Tzermpos, Vasilios Panis, Helena C. Maltezou, Maria Tseroni, and Foivos Madianos
Έτος δημοσίευσης:
2020

1255. Comparisons in Economic Thought: Economic Interdependency Reconsidered

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2928129
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Drakopoulos Stavros
Έτος δημοσίευσης:
2016

1256. Pay Level Comparisons in Job Satisfaction Research and Mainstream Economic Methodology

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928128
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Stavros A. Drakopoulos
Έτος δημοσίευσης:
2019

1257. Classical and Pre- Marginalist Ideas on the Relationship between Economics and Psychology

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928127
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Katselidis, Ioannis
Drakopoulos, Stavros
Έτος δημοσίευσης:
2019

1258. Labor earnings reductions, happiness levels and needs hierarchy

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928126
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Stavros Drakopoulos
Katerina Grimani
Έτος δημοσίευσης:
2017

1259. Workers' risk underestimation and occupational health and safety regulation

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928124
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Stavros A. Drakopoulos
Ioannis Theodossiou
Έτος δημοσίευσης:
2012

1260. From Edgeworth to econophysics: a methodological perspective

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928123
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Stavros Drakopoulos
Ioannis Katselidis
Έτος δημοσίευσης:
2015