Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1261. Infection control measures during the COVID-19 outbreak: An experience from reopening dental clinics in a university environment.

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928164
Μονάδα:
Τμήμα Οδοντιατρικής
Συγγραφείς:
Maria Αntoniadou, Ioannis Tzoutzas, Fotios Tzermpos, Vasilios Panis, Helena C. Maltezou, Maria Tseroni, and Foivos Madianos
Έτος δημοσίευσης:
2020

1262. Comparisons in Economic Thought: Economic Interdependency Reconsidered

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2928129
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Drakopoulos Stavros
Έτος δημοσίευσης:
2016

1263. Pay Level Comparisons in Job Satisfaction Research and Mainstream Economic Methodology

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928128
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Stavros A. Drakopoulos
Έτος δημοσίευσης:
2019

1264. Classical and Pre- Marginalist Ideas on the Relationship between Economics and Psychology

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928127
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Katselidis, Ioannis
Drakopoulos, Stavros
Έτος δημοσίευσης:
2019

1265. Labor earnings reductions, happiness levels and needs hierarchy

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928126
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Stavros Drakopoulos
Katerina Grimani
Έτος δημοσίευσης:
2017

1266. Workers' risk underestimation and occupational health and safety regulation

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928124
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Stavros A. Drakopoulos
Ioannis Theodossiou
Έτος δημοσίευσης:
2012

1267. From Edgeworth to econophysics: a methodological perspective

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928123
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Stavros Drakopoulos
Ioannis Katselidis
Έτος δημοσίευσης:
2015

1268. Injury-related absenteeism and job satisfaction: insights from Greek and UK data

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928122
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Stavros A. Drakopoulos
Katerina Grimani
Έτος δημοσίευσης:
2013

1269. THE HISTORY OF ATTITUDES TOWARDS INTERDEPENDENT PREFERENCES

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928120
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
STAVROS A. DRAKOPOULOS
Έτος δημοσίευσης:
2012

1270. Anastassios Karayiannis (1955-2012): Academic Economist and Scholar

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928119
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Drakopoulos, Stavros A.
Έτος δημοσίευσης:
2012

1271. A survey of safety and health at work in Greece

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928117
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Stavros Drakopoulos
Athina Economou
Katerina Grimani
Έτος δημοσίευσης:
2012

1272. Economic Policies, Political Considerations and Overall Health11An earlier version of the paper was presented in a mini conference on Macroeconomics and Health indicators in the Technical University of Berlin (March 2009). Special thanks for comments are due to Professors H. Brenner and I. Theodossiou, and also to the editor and to an anonymous referee of this Journal. The usual disclaimer applies.

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928116
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Stavros A. Drakopoulos
Έτος δημοσίευσης:
2011

1273. The neglect of comparison income: An historical perspective

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928115
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Stavros A. Drakopoulos
Έτος δημοσίευσης:
2010

1274. Wicksteed, Robbins and the Emergence of Mainstream Economic Methodology

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928113
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
S. A. Drakopoulos
Έτος δημοσίευσης:
2011

1275. The Economics of the Early Christian Rethoric : The Case of the Second Petrine Epistle of the New Testament

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928112
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Gotsis, George
Drakopoulos, Stavros A
Έτος δημοσίευσης:
2011

1276. Childhood socioeconomic deprivation and later adulthood health

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928110
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
S.A. Drakopoulos
E. Lakioti
I. Theodossiou
Έτος δημοσίευσης:
2011

1277. The paradox of happiness: towards an alternative explanation

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928109
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Stavros A. Drakopoulos
Έτος δημοσίευσης:
2007

1278. Comparison wage in trade union decision making

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928107
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
S. Drakopoulos
Έτος δημοσίευσης:
2007

1279. The Paradox of Happiness : Evidence from the Late Pre-Classical and Classical Economic Thought

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928105
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Drakopoulos, Stavros A.
Karayiannis, Anastassios D.
Έτος δημοσίευσης:
2007

1280. A Review of Kuhnian and Lakatosian «Explanations» in Economics

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2928103
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Συγγραφείς:
Drakopoulos, Stavros A.
Karayiannis, Anastassios D.
Έτος δημοσίευσης:
2005