Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


21. Ανάπτυξη Ενιαίας Μεθόδου Σαρώσεως Απαγορευμένων Ουσιών σε Ούρα Αθλητών με την Τεχνική GC/MS, για Εφαρμογή σε Εργαστήρια Ελέγχου Doping

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308652
Μονάδα:
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κιούση Πολυξένη
Έτος εκπόνησης:
2012

22. Ανάπτυξη και μελέτη νανοσύνθετων κλωστοϋφαντουργικών πολυμερικών υλικών, με χρήση συμβατικών και τροποποιημένων νανοπληρωτικών προσθέτων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308662
Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ηλιόπουλος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2014

23. Αλληλεπίδραση βαρέων μετάλλων και πρωτεϊνών σε θαλάσσιους βενθικούς οργανισμούς

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308623
Μονάδα:
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χαλκιαδάκη Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2015

24. Βιοστρωματογραφία, Ιζηματολογία, Σταθερά Ισότοπα και Οργανικό Υλικό των Ιουρασικών Ιζημάτων της Δυτικής Ελλάδας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308774
Μονάδα:
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καφούσια Νεφέλη
Έτος εκπόνησης:
2012

25. Γεωχημική έρευνα της κατανομής μεταλλικών και άλλων στοιχείων στα υπόγεια ψυχρά και θερμά νερά, το έδαφος και τα φυτά των περιοχών του Ν.Φθιώτιδας και της Β. Εύβοιας. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308793
Μονάδα:
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κανελλόπουλος Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2011

26. Η Δημόσια Εικόνα της Υπολογιστικής Τεχνολογίας στην Ελλάδα, 1954-2004: Ζητήματα Εργασίας, Φύλου, Χώρου, Εκπαίδευσης.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308926
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κώνστα Χαρίκλεια
Έτος εκπόνησης:
2014

27. Η Τεκτονική Δομή του Όρους Γκιώνα & οι Υδρογεωλογικές της εφαρμογές

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308944
Μονάδα:
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γουλιώτης Λεωνίδας
Έτος εκπόνησης:
2014

28. Θερμική ισορροπία στο ανθρώπινο σώμα και θερμική άνεση: Πειραματική μελέτη σε θερμό περιβάλλον

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308955
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καταβούτας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2011

29. Κοιτασματολογία και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εκμετάλλευση του κοιτάσματος Απλικίου της μεταλλευτικής περιοχής Σκουριώτισσας Κύπρου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308980
Μονάδα:
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αντιβάχη Δανάη
Έτος εκπόνησης:
2015

30. Μελέτη Αλληλεπίδρασης Συστήματος Λιθόσφαιρα-Ιονόσφαιρα:Διερεύνηση Ιονοσφαιρικών Ανωμαλιών ως Πρόδρομων Σεισμικών Φαινομένων βάσει GPS μετρήσεων με εφαρμογή στην ευρύτερη περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου και Ιονίων Νήσων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309012
Μονάδα:
Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βλάχου Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2016

31. Μελέτη της διασποράς των βαρέων ορυκτών σε ιζηματογενείς σχηματισμούς της Μεσοελληνικής αύλακος

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309075
Μονάδα:
Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπάμπος Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2014

32. Μελέτη της δράσης φορέων τύπου spuma που εκφράζουν anti-α σφαιρίνης shRNA (short hairpin RNA) και β-σφαιρίνη σε πειραματικά μοντέλα θαλασσαιμίας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309081
Μονάδα:
Τομέας Βιοχημείας Μοριακής Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μοριανός Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2012

33. Μελέτη της επίδρασης των βιοκλιματικών παραμέτρων και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη δημόσια υγεία στη νήσο Κρήτη. Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309087
Μονάδα:
Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπλέτα Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2014

35. Μελέτη των δράσεων της βιταμίνης D3 σε φυσιολογικά και παθολογικά κύτταρα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309125
Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βερούτη Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2013

36. Μοριακοί μηχανισμοί έκφρασης και λειτουργικότητας της αμινοτελικής περιοχής της πολυπρωτεΐνης του ιού της ηπατίτιδας C

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309209
Μονάδα:
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κόττα-Λοΐζου Ιόλη
Έτος εκπόνησης:
2014

37. Οπτική Επεξεργασία και Ανάλυση Ιστορικών Εγγράφων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309246
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σταματόπουλος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2011

38. Παλαιοωκεανογραφική και παλαιοκλιματική μελέτη της Ανατολικής Μεσογείου κατά το Ανώτερο Τεταρτογενές με βάση τις συγκεντρώσεις των πελαγικών τρηματοφόρων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309250
Μονάδα:
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοντακιώτης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2013

39. Ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υδατικών συστημάτων του ανατολικού Ταϋγέτου και της Μάνης και δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309279
Μονάδα:
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραλέμας Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2012

40. Ρυθμοί αποσάθρωσης υπερβασικών πετρωμάτων της νήσου Εύβοιας και έλεγχοι επί της χημικής σύστασης των υπόγειων και επιφανειακών νερών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309325
Μονάδα:
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βουτσής Νικόλαος- Νεκτάριος
Έτος εκπόνησης:
2011