Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


21. Μη γραμμικά συστήματα ελλειπτικών περικών διαφορικών εξισώσεων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309168
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατζουράκης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2012

22. Μοναδιαία δευτεροβάθμια λογική και παραμετρική πολυπλοκότητα σε δομές φραγμένου δεντροπλάτους

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309188
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καλαντζή Λαμπρινή
Έτος εκπόνησης:
2013

23. Formalizing Constructive Analysis: A comparison of minimal systems and a study of uniqueness principles.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309630
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαφειάδου Γαρυφαλλιά
Έτος εκπόνησης:
2012

24. H ιδιότητα της μη-ευαισθησίας σε ουρές με ομαδικές αφίξεις και μελέτη μοντέλων γεωμετρικών εγκαταλείψεων σε ουρές με απουσίες του υπηρέτη

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309633
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δήμου Σπύρος
Έτος εκπόνησης:
2012

25. Xώροι τελεστών και άλγεβρες τελεστών: ημισταυρωτά γινόμενα αλγεβρών τελεστών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309766
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κακαριάδης Ευγένιος
Έτος εκπόνησης:
2011

26. Partial Orderings and Algorithms on Graphs

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309689
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαννοπούλου Αρχοντία
Έτος εκπόνησης:
2013

27. Phantom maps στη θεωρία ομοτοπίας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309691
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσακανίκας Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2011

28. Στρατηγικοί πελάτες σε συστήματα αναμονής με ομαδικές αναχωρήσεις πελατών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309339
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπούνταλη Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2014

29. Συγκλίσεις ακολουθιών μέτρων και μετρήσιμων συναρτήσεων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309341
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δημητρίου Ξενοφών
Έτος εκπόνησης:
2012

30. Συστήματα εξυπηρέτησης με μεταβαλλόμενες παραμέτρους- υπολογιστικές τεχνικές και προβλήματα ελέγχου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309368
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μάνου Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2014

31. Ευσταθής ομολογία προτύπων.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1502349
Μονάδα:
Τμήμα Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μανουσάκη Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

32. Εργοδική θεωρία Ramsey και εφαρμογές

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1668036
Μονάδα:
Τμήμα Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μητρόπουλος Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

33. Πιθανοθεωρητικές Μέθοδοι στην Κυρτή Γεωμετρική Ανάλυση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1691186
Μονάδα:
Τμήμα Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χιώνη Λαμπρινή
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

34. Κοσμολογικαὶ καὶ κοσμογονικαὶ ἀντιλήψεις εἰς τὴν Ἑλλάδα κατὰ τὴν Β΄ χιλιετηρίδα π.Χ.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1326080
Μονάδα:
Τμήμα Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαθανασίου Μάρω
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

35. Η ανθυφαιρετική φύση των μαθημάτων στον Πλάτωνα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308922
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λαμπρινίδης Διονύσιος
Έτος εκπόνησης:
2015

36. Η Μαθηματική Ερμηνεία της Έννοιας της Δόξας στην Πλατωνική Φιλοσοφία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308936
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπίρμπα-Παππά Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2011

37. Η σχέση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης με την τελικά περιοδική ανθυφαίρεση στα αρχαία ελληνικά Μαθηματικά.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308942
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τασσόπουλος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2016

38. Θέματα της εργοδικής θεωρίας Ramsey

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308961
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουτσογιάννης Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2011

39. Διδιαστατότητα: Θεωρία και Αλγοριθμικές Εφαρμογές

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308818
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουτσώνας Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2014

40. Αριθμητικές μέθοδοι εκτίμησης συναρτήσεων πινάκων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1707011
Μονάδα:
Τμήμα Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φίκα Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες