Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


21. Ενδόφυτα Ελιάς: Μελέτη και αξιολόγησή τους ως πηγές βιοδραστικών ουσιών για χρήση στη Φυτοπροστασία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2933079
Μονάδα:
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Άννα-Ευγενία
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

22. Απομόνωση και χαρακτηρισμός δευτερευόντων κανναβινοειδών από τη βιομηχανική κάνναβη (Cannabis sativa L.) και αποτίμηση της βιολογικής δράσης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2933161
Μονάδα:
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαδημητρίου Ανδριάνα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

23. Μελέτη γεωγραφικής και υψομετρικής διακύμανσης πτητικών μεταβολιτών σε φυτικά μέρη της Κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2933877
Μονάδα:
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζουρνατζής Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

24. Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων της Χυμοποίησης Εσπεριδοειδών ως Πλούσια Πηγή Καροτενοειδών και Άλλων Φυσικών Προϊόντων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2936332
Μονάδα:
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μύρτση Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

25. Structural and binding characterization of dual BET/HDAC inhibitors

Διπλωματική Εργασία uoadl:2922084
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Συλλιγνάκης Ανδρεάς
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

26. Σχεδιασμός και σύνθεση 4-φθορο-3(θειαζολ-2 & 4-υλ)ανιλινικών παραγώγων με πιθανή αντιμυκοβακτηριδιακή δράση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2936018
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουρμπέλη Βιολέτα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

27. Μεταβολομική Ανάλυση δειγμάτων νεφρών από μύες με νεφρίτιδα επαγόμενη από συστηματικό ερυθηματώδη λύκο με τη χρήση φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού NMR

Διπλωματική Εργασία uoadl:2934076
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσιάρα Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

28. Μελέτη της επιρροής της αντιμετώπισης της κεφαλαλγίας σε ασθενείς με συνυπάρχουσες Κρανιογναθικές Διαταραχές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2939874
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Βενάρδου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

29. Ανάπτυξη μεθόδου εκχύλισης προσρόφησης σε υφασμάτινο μέσο και αντίστροφης φάσης υγροχρωματογραφίας υψηλής απόδοσης με ανιχνευτή UV (FPSE-HPLC-UV) για την ανάλυση parabens σε ανθρώπινο ορό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2935798
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζορμπά Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

30. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΜΕΣΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (FPSE-HPLC) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ PARABENS ΣΕ ΜΗΤΡΙΚΟ ΓΑΛΑ»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2935802
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παλουμπής Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

31. Aνάπτυξη και in vitro - ex vivo αξιολόγηση πηκτώματος Υδροχλωρικής Δονεπεζίλης για ρινική χορήγηση με χρήση πειραματικού σχεδιασμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2934621
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιομηχανική Φαρμακευτική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μητσόπουλος Αναστάσης
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

32. Θεραπευτική Προσέγγιση Εγκαυμάτων 2ου βαθμού με Φυσικά Προϊόντα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2932969
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιομηχανική Φαρμακευτική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ιωαννίδου Βάια
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

33. Σύγκριση Καμπυλών Διάλυσης και Βιοϊσοδυναμία Φαρμακευτικών Σκευασμάτων όταν η Απορρόφηση του φαρμάκου περιγράφεται από την συνάρτηση Weibull

Διπλωματική Εργασία uoadl:2919765
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιομηχανική Φαρμακευτική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ηλιοπούλου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

34. Παρασκευή Πολυμερικών Μικροβελόνων με Τρισδιάστατη Εκτύπωση για τη Διαδερμική Χορήγηση Φαρμακολογικά Δραστικών Ουσιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2934052
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιομηχανική Φαρμακευτική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αντωνάρα Λευκοθέα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

35. Ο οδοντιατρικός αλφαβητισμός των γονέων και η σχέση του με τη στοματική υγεία των παιδιών τους

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2940211
Μονάδα:
Τμήμα Οδοντιατρικής
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Ταουφίκ Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

36. Μεταβονομική ανάλυση της δράσης της λεβοσιμεντάνης στην προκαλούμενη από δοξορουβικίνη καρδιοτοξικότητα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2926272
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μάρκου Λαουτσέλντα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

37. Η επίδραση της υπερλιπιδαιμίας και της αθηρωμάτωσης στην επαγόμενη καρδιοτοξικότητα από την καρφιλζομίμπη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2921185
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χατζηστεφάνου Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

38. Απεικονιστικά ευρήματα οστεονέκρωσης των γνάθων από φάρμακα με τη χρήση υπολογιστικής τομογραφίας κωνικής δέσμης – Προκαταρκτική Μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940726
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Ρογής Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

39. Μελέτη της μιτοχονδριακής FοF1 ATP συνθάσης ως μοριακό στόχο έναντι ισχαιμικών καταστάσεων του μυοκαρδίου με τη χρήση νέων φαρμακολογικών αναστολέων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2921349
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπέσης-Λαζάρου Παύλος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

40. Μελέτη της εμφάνισης των πολυμορφισμών rs10735810, rs1544410 και rs731236 του γονιδίου του υποδοχέα της βιταμίνης D (VDR) σε καυκάσιους ασθενείς με επιληψία, υπό αντιεπιληπτική αγωγή.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2934073
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δεμερτζής Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2021
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες